Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh (SS) - RB - Maritime Bank

 • Thai Nguyen
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • 30/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh (SS) với mô tả công việc như sau:

- Chuẩn bị tài liệu giới thiệu, liên hệ sắp xếp cuộc hẹn đầu tiên giữa khách hàng mục tiêu và Giám đốc phát triển kinh doanh/Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng

- Tiếp nhận, điều phối và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động phục vụ khách hàng 

- Thu thập hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng đầy đủ và hợp lý nhằm phục vụ công tác trình duyệt tín dụng hoặc sử dụng các sản phẩm phi tín dụng khác một cách nhanh chóng, chính xác thông qua Giám đốc phát triển kinh doanh/Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu GĐ trung tâm KHDN

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng     

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ bán hàng

- Tiếng Anh và tin học văn phòng thành thạo

- Khả năng phân tích, tổng hợp tốt; xử lý tình huống nhanh

- Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao

- Khả năng làm việc theo nhóm tốt

- Khả năng giao tiếp tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.