Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Giải Phóng Mặt bằng - Ban quản lý quỹ Hạ tầng - Tập đoàn TNG - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Real Estate, Surveying / Geology
 • 30/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Giải Phóng Mặt bằng​ với mô tả công việc như sau:

- Lập kế hoạch, xây dựng phương án GPMT, thu hồi tài sản khi có yêu cầu

- Lập dự toán tổng chi phí bồi thường Hạ tầng theo đúng quy định của Pháp luật và Tập đoàn.

- Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quá trình GPMB, phối hợp đề xuất giải quyết các trường hợp xin phúc tra xem xét về Hạ tầng bồi thường

- Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng và chính quyền liên quan.

-  Chủ trì soạn thảo các văn bản liên quan đến GPMB

-  Thực hiện các báo cáo định kỹ, đột xuất theo yêu cầu của các cấp có liên quan

-  Báo cáo xin duyệt phương án bồi thường và chịu trách nhiệm giám sát việc chi trả bồi thường.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo ban

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên 

- Có 02 năm kinh nghiệm về công tác Giải phóng Mặt bằng

- Hiểu biết về các Quy định, nghị định, thông tư của Pháp luật hiện hành liên quan đến việc Quản lý Đất đai 

- Khả năng lãnh đạo

- Năng động 

- Cẩn thận

- Chịu trách nhiệm với công việc được giao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.