Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 30/01/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Đánh giá chất lượng dịch vụ định giá thuê ngoài đối với các tài sản khó, phức tạp, tài sản có giá trị lớn;
2. Tư vấn cho cấp quản lý để đưa ra các giải pháp hạn chế sai sót và kiểm soát chất lượng dịch vụ của đơn vị thuê ngoài và nội bộ MSB
3. Xây dựng khung giá cho một số loại tài sản theo yêu cầu từ cấp có thẩm quyền;
4. Kiểm soát sau đối với các tài sản được định giá nội bộ;
5. Hỗ trợ chuyên viên trong đơn vị về chuyên môn nghiệp vụ;
6. Thực hiện công việc khác được giao trong từng thời kỳ.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng;
- Có chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản. Có thẻ thẩm định viên về giá là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực định giá, trong đó có 1 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực ngân hàng

3. Kiến thức:
- Có kiến thức chuyên môn tốt trong lĩnh vực định giá đối với nhiều loại tài sản khác nhau;
- Am hiểu các quy định của pháp luật trong định giá.

4. Yêu cầu khác:
- Có khả năng phản biện tốt;
- Tinh thần trách nhiệm cao;
- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh;
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học như: Word, Excel, Power Point.
- Trung thực, cận thận trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.