Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính thúc đẩy Bán - Ngân hàng Định chế tài chính - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Finance / Investment
 • 10/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Phối hợp với chi nhánh trong việc xử lý các giao dịch với hội sở

2. Phối hợp với các khối, phòng ban liên quan, chi nhánh để xây dựng các chương trình thúc đẩy bán sản phẩm

3. Phối hợp với các chi nhánh thực hiện việc đào tạo kiến thức sản phẩm của NHĐCTC cho đội ngũ cán bộ bán hàng và/hoặc khách hàng

4. Phát triển mạng lưới chi nhánh tham gia bán sản phẩm của NHĐCTC

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Martime Bank và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyển 

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại
- Ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Anh (Trình độ tối thiểu B1), biết thêm ngoại ngữ khác là một lợi thế
- Tin học:  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint. Biết các công cụ lập trình (VBA, R,... ) là một lợi thế

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các tổ chức trong nước hoặc quốc tế. Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm tương tác với nhiều bộ phận, chi nhánh, khách hàng.
- Kinh nghiệm quản lý: không bắt buộc

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:  Am hiểu về thị trường tài chính, Am hiểu về lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, Am hiểu về tổ chức
- Kiến thức chuyên môn:  Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ tài chính, Am hiểu về quy định/ quy trình tại NHĐCTC và Maritime Bank

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:  Tinh thần trách nhiệm, Khả năng chủ động trong công việc
- Năng lực chung:  Khả năng xây dựng mối quan hệ
- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức.
- Năng lực chuyên môn:  Kỹ năng phục vụ khách hàng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.