Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Chính sách rủi ro tín dụng - QLRR - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Banking, Quality Control (QA/QC), Finance / Investment
 • 31/05/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện xây dựng và đề xuất chiến lược quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp lớn & Định chế tài chính (DNL&ĐCTC)  theo chỉ đạo

- Dựa vào tình hình giao dịch và phân khúc phát triển kinh doanh từng thời kỳ, thực hiện xây dựng/ sửa đổi/ bổ sung các chính sách về quản lý rủi ro tín dụng DNL&ĐCTC một cách phù hợp.

2. Thực hiện xây dựng, quản lý, tổ chức triển khai chính sách rủi ro tín dụng DNL&ĐCTCTriển khai thực hiện chính sách/ quy trình/ quy định/hướng dẫn về quản lý rủi ro TD DNL&ĐCTC

- Thực hiện phổ biến/ triển khai các nội dung của chính sách/ quy trình/ quy định/hướng dẫn về quản lỷ rủi ro đối tác cho các phòng/ ban liên quan. Đồng thời, ghi nhận những bất cập (nếu có) hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình ứng dụng/ thực hiện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp hơn với nhu cầu quản lý rủi ro từng giai đoạn.

3. Thẩm định rủi ro các sản phẩm tín dụng của KH DNL&ĐCTC

4. Rà soát/ đánh giá chính sách/ quy trình/ quy định theo định kỳ

- Thực hiện rà soát các chính sách/ quy trình đã ban hành theo định kỳ để đảm bảo tính phù hợp của các chính sách/ quy trình theo chiến lược quản lý rủi ro đối tác từng thời kỳ.

5. Lập danh sách các quy trình/ chính sách... phòng  đã ban hành

- Theo dõi chi tiết các quy trình/ chính sách của phòng ban hành

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học loại giỏi chuyên ngành ngân hàng/kinh tế/ tài chính

2. Kiến thức:

- Am hiểu pháp luật liên quan đến tín dụng ngân hàng, có hiểu biết về các thông lệ quốc tế liên quan đến quản lý rủi ro, đặc biệt là Basel II

- Có kiến thức tổng hợp về các hoạt động của ngân hàng thương mại, kiến thức về kinh tế vĩ mô, hoạt động của khách hàng doanh nghiệp/KH ĐCTC/ các giao dịch liên ngân hàng, các sản phẩm thị trường tài chính (FX, forward, phái sinh, option.....v.v)

3. Kỹ năng:

- Tiếng Anh đọc hiểu được tài liệu tiếng anh chuyên ngành

- Có tư duy tốt, khả năng phân tích, tổng hợp, đọc hiểu tài liệu tốt

- Thông thạo office (word, excel,...v.v)

- Kỹ năng viết

- Kỹ năng xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin dữ liệu

- Kỹ năng phân tích & đánh giá tổng hợp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.