Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính Quản lý kinh doanh - CTCP Tài chính FCCOM

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Finance / Investment
 • 15/04/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ các đơn vị quản lý hoạt động của Cán bộ bán hàng thông qua các hoạt động: giám sát/truyền thông/coaching/đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tương ứng với các Khách hàng mục tiêu để chào bán các sản phẩm/dịch vụ phù hợp

3. Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện KPI và chính sách nhân sự của FCCOM cho Cán bộ bán hàng;

4. Tổ chức triển khai và giám sát cụ thể kế hoạch kinh doanh tới các Cán bộ bán hàng, từ đó đánh giá hiệu quả thực hiện và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình (nếu hiệu quả chưa tốt). Hỗ trợ các cán bộ bán hàng hoàn thành nhiệm vụ/chỉ tiêu kinh doanh được giao;

5. Thực hiện báo cáo các công việc, đề xuất/tư vấn/góp ý cho cấp quản lý trực tiếp về các công việc, sản phẩm/dịch vụ, quy trình đã thực hiện và các Cấp Lãnh đạo khác khi có yêu cầu thuộc thẩm quyền.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng, QTKD.
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint)

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn:  Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kinh doanh trực tiếp tại các Ngân hàng và TCTD khác

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
 + Am hiểu tổ chức FCCOM, MSB: Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động công ty tài chính
 + Am hiểu lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng: Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng
 + Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Có kinh nghiệm trực tiếp về tín dụng cá nhân, bán hàng
- Kiến thức chuyên môn:
 + Khả năng  xử lý tình huống tốt
 + Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:  Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc
- Năng lực chung: Khả năng làm việc theo nhóm, tuân thủ quy định
- Năng lực chuyên môn:  Khả năng tư duy logic, khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.