Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính Quản lý Đất đai - TNG Holdings - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Real Estate
 • 30/03/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, TNG Holdings chính thức được thành lập vào năm 2006. Sau quá trình nỗ lực phấn đấu, ngày nay TNG Holdings trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành nghề với những bước đi vững chắc.Một số đơn vị trực thuộc tập đoàn TNG: Tập đoàn Bất động sản TNR Holdings, Tập đoàn dịch vụ TNS Holdings,...

Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý Đất đai với mô tả công việc như sau:

 • Lập kế hoạch và phương án quản lý quỹ hạ tầng bao gồm đất đai thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tập đoàn và phần tài sản gắn liền với đất thuộc quyền quản lý và sở hữu của Tập đoàn trình HĐQT/TGĐ phê duyệt;
 • Quản lý, theo dõi tình hình biến động trong quá trình sử dụng đất và phần tài sản trên đất;
 • Lập sổ theo dõi đất đai, biến động về việc sử dụng đất đai và tài sản trên đất;
 • Tham gia kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp không tuân thủ theo quy hoạch xây dựng đô thị;
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, tổng kết năm và báo cáo đột xuất công tác quản lý quỹ hạ tầng theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;
 • Chủ trì soạn thảo các chính sách, quy định, quy trình quản lý quỹ hạ tầng phù hợp với quy định của Tập đoàn và pháp luật;
 • Thực hiện công tác hoàn thiện và bàn giao sổ đỏ/sổ hồng cho người mua theo quy định của pháp luật và Tập đoàn.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực liên quan

Chế độ đãi ngộ:

 • Lương: cạnh tranh
 • Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn
 • Được tham gia bảo hiểm đầy đủ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.