Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính Quản lý Danh mục - Ngân hàng Định chế tài chính - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 28/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý danh mục kinh doanh Giấy tờ có giá đảm bảo tuân thủ các hạn mức quản lý rủi ro thị trường của Maritime Bank, đồng thời là đầu mối trình phương án cơ cấu danh mục trái phiếu Banking lên cấp có thẩm quyền và thực hiện mua bán trái phiếu theo phương án cơ cấu đảm bảo tuân thủ quy định và tối đa hóa lợi nhuận.

2. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các sản phẩm phái sinh liên quan đến giấy tờ có giá tại Maritime Bank

3. Nắm giữ trạng thái trong điều kiện và phạm vi rủi ro cho phép các sản phẩm phái sinh liên quan tới GTCG nhằm mang về lợi nhuận cho ngân hàng

4. Hỗ trợ, đào  tạo cho các GĐ GDTPCP về danh mục và các sản phẩm phái sinh liên quan đến trái phiếu chính phủ

5. Phối hợp với GĐ PH&ĐTGTCG trong việc thiết kế các sản phẩm mới liên quan đến trái phiếu TCTD.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Maritime Bank và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền khác của Maritime Bank.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại
- Tiếng Anh: Sử dụng tốt tiếng Anh;
- Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet.

2. Kinh nghiệm: 
- Chuyên viên chính: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính tại các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế, khuyến khích kinh nghiệm liên quan đến trái phiếu chính phủ.
- Chuyên viên: khuyến khích có kinh nghiệm trên thị trường tài chính tại các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế, khuyến khích kinh nghiệm liên quan đến trái phiếu chính phủ.

3. Kiến thức:

- Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính, thị trường và luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế, đặc biệt là trái phiếu chính phủ và các sản phẩm, dịch vụ liên quan;

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp: Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin và đưa ra những đề xuất khả thi cả trong các vấn đề kinh doanh của bộ phận;
- Kỹ năng Xây dựng mối quan hệ: Thiết lập quan hệ làm việc bền vững với các đối tác khách hàng và đồng nghiệp;
- Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt;
- Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc: Tổ chức công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao, vượt mục tiêu đề ra. Có khả năng giải quyết các khó khăn phát sinh trong công việc;

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.