Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính Quan hệ Nhà đầu tư - QLTC - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 11/09/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Phát triển và quản lý quan hệ với nhà đầu tư:

 • Tổ chức việc tiếp xúc, giới thiệu MSB với nhà đầu tư
 • Hỗ trợ tổng hợp thông tin hoạt động của MSB cho nhà đầu tư;

2. Quản lý việc phát hành cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ

 • Thực hiện việc soạn thảo các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ
 • Hỗ trợ việc giới thiệu đến nhà đầu tư để việc phát hành cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ được thành công

3. Quản lý việc tuân thủ quy định về niêm yết cổ phiếu

 • Thực hiện một phần các hoạt động về niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật
 • Hỗ trợ việc công bố thông tin theo quy định pháp luật
 • Hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường
 • Các công việc khác để đảm bảo tuân thủ quy định về niêm yết cổ phiếu

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh sử dụng độc lập, tương đương TOEIC 550 trở lên;
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, kiểm toán;

3. Kiến thức:

 • Phân tích báo cáo tài chính trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Hiểu rõ các quy định về niêm yết cổ phiếu;
 • Có kiến thức chung về Tài chính Ngân hàng, chứng khoán.

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Khả năng tư duy logic;
 • Khả năng phân tích và định hượng;
 • Khả năng làm việc chi tiết;
 • Khả năng thích nghi (làm việc áp lực cao);
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức;
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc;
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định;
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông.

5. Các yêu cầu khác: Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng xử lý vấn đề

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.