Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng - CTCP Tài chính FCCOM

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Finance / Investment
 • 15/04/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện thẩm định qua điện thoại khách hàng theo quy định, sản phẩm

2. Phê duyệt tín dụng với tư cách cá nhân theo thẩm quyền do FCCOM quy định 

3. Đảm bảo phê duyệt các khoản cấp tín dụng tuân thủ quy định sản phẩm và các quy định có liên quan tuân thủ các quy định, quy trình & chính sách tín dụng của FCCOM trong từng thời kỳ .

4. Rà soát các quy định sản phẩm, các quy định có liên quan của MSB để có ý kiến/đề xuất kịp thời nhằm hạn chế và phòng ngừa rủi ro

5. Viết và đóng góp Quy trình/ Văn bản thẩm định và phê duyệt tín dụng, tham gia đóng góp ý kiến về các quy định, chính sách, sản phẩm tín dụng

6. Hỗ trợ và tư vấn các Đơn vị kinh doanh, giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoạt động tín dụng

7. Báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý Thẩm định và Phê duyệt tín dụng

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu nghiệp vụ bằng tiếng Anh
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Tối thiểu 1 năm tại vị trí Thẩm định và phê duyệt tín dụng

3. Kiến thức:
- Kiến thức chuyên môn: Hiểu rõ về ngành Tài chính Ngân hàng. Có kiến thức nền tảng về tín dụng, rủi ro tín dụng, phân tích đánh giá về tư cách pháp lý, năng lực tài chính, phương án vay vốn của KH.

 4. Năng lực: 
- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung: Khả năng chủ động trong công việc,  Khả năng phân tích, đánh giá và ra quyết định. Khả năng Tư duy logic. 

5. Các yêu cầu khác:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.