Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính Phân tích và báo cáo thu hồi nợ - MSB - Hà Nội

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Banking, Finance / Investment
  • 31/08/2017

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên chính Phân tích và báo cáo thu hồi nợ​ với mô tả công việc như sau:

1. Đảm bảo thực hiện báo cáo hiệu quả, đúng tiến độ theo cam kết SLAs định kỳ hoặc theo yêu cầu.

2. Phân tích, đánh giá hiệu quả thu hồi nợ và đưa ra những dự báo cần thiết phục vụ cho việc xây dựng quy trình, sản phẩm, chính sách tín dụng.

3. Hàng ngày/định kỳ thực hiện các báo cáo phục vụ nội bộ phòng và các đơn vị bên ngoài.

4. Dự báo về chất lượng danh mục nợ thuộc phòng quản lý.

5. Xây dựng công cụ lấy dữ liệu và hỗ trợ cung cấp dữ liệu tín dụng cho các phòng ban liên quan định kỳ theo quy trình và phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên

2. Kinh nghiệm:Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chín - Ngân hàng

3. Kiến thức:
- Có kiến thức trong quản lý rủi ro & tín dụng.
- Có hiểu biết về các phân khúc Khách hàng của tín dụng bán lẻ.
- Hiểu biết về phân tích tín dụng và quản trị rủi ro

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Khả năng phân tích định lượng
- Quản lý danh mục tín dụng
- Khả năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin
- Khả năng sử dụng các phần mềm xử lý dữ liệu
- Khả năng tư duy logic

5. Các yêu cầu khác:
Trung thực và chịu được áp lực công việc cao. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.