Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính Nguồn vốn - CTCP Tài chính FCCOM

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Finance / Investment
 • 15/04/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện công tác huy động vốn và sử dụng vốn trên thị trường liên ngân hàng, các định chế tài chính, từ các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đảm bảo cân đối, điều hòa vốn đáp ứng được mục tiêu kinh doanh và tối ưu hóa chi phí vốn của FCCOM.
- Thực hiện quản lý thanh khoản trong FCCOM, thực hiện điều hòa, luân chuyển vốn nội bộ hợp lý, hiệu quả nhằm đảm bảo các tỷ lệ khả năng thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng và cập nhật kế hoạch dòng tiền để điều hành thanh khoản trong mọi điều điều kiện hoạt động kinh doanh của FCCOM.
- Thực hiện các giao dịch gửi/nhận gửi, vay/cho vay trên thị trường liên ngân hàng và các Định chế Tài chính với lợi nhuận và các điều kiện tối ưu.   

2. Thực hiện giám sát kế hoạch kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch huy động và sử dụng vốn hằng năm.

3. Tham gia xây dựng các quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý và điều hành nguồn vốn; 

4. Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:  

- Bằng đại học hoặc thạc sĩ các chuyên ngành Tài chính/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh

2. Kinh nghiệm:

- Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tài chính và trên 2 năm kinh nghiệm về quản lý nguồn vốn tại các Ngân hàng/ Cty Tài chính.

3. Kiến thức:

- Có kiến thức tốt về tài chính, hiểu biết thị trường tài chính;
- Có kiến thức tốt các phân khúc khách hàng và dòng kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp, định chế tài chính, cá nhân và các phân khúc đại chúng;
- Có kiến thức tốt về báo cáo dòng tiền, phân tích danh mục và xây dựng mô hình;
- Hiểu biết về luật pháp tại địa phương.

4. Các yêu cầu khác:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.