Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 23/12/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng với mô tả công việc như sau:

1. Xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai hệ thống CSQTRRTD, CSTSBĐ của Maritime Bank, bao gồm:
- Xây dựng khung CSQTRRTD, CSTSBĐ và các văn bản liên quan đến hoạt động tín dụng theo yêu cầu của NHNN
- Tham gia xây dựng đề xuất Khẩu vị rủi ro tín dụng và đưa ra các khuyến nghị cho cấp lãnh đạo
- Xây dựng các quy định về phân cấp thẩm quyền liên quan đến hoạt động cấp tín dụng
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách QTRRTD phù hợp đối với thực tế hoạt động của MSB               
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách TSBĐ phù hợp đối với thực tế hoạt động của MSB

2. Thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các văn bản tín dụng, văn bản QLTSBĐ theo từng phân khúc Khách hàng/ Ngân hàng chuyên doanh:
- Nắm được các chính sách, sản phẩm, tình trạng danh mục tín dụng của từng Ngân hàng chuyên doanh/ phân khúc Khách hàng
- Thẩm định, đánh  giá và đề xuất các biện pháp QLRRTD, TSBĐ đối với các văn bản tín dụng do các BU risk và Ngân hàng chuyên doanh xây dựng: Kiểm soát được rủi ro tín dụng, không vi phạm quy định/ chính sách  khung về QLRRTD, TSBĐ đưa ra các góp ý, khuyến nghị đầy đủ, hiệu quả, tuân thủ các khung - nguyên tắc QLRRTD, TSBĐ

3. Thực hiện quản trị danh mục tín dụng, danh mục TSBĐ đối với toàn Maritime Bank và theo từng Ngân hàng chuyên doanh
- Xây dựng danh sách các mục tiêu cần giám sát và quản trị đối với danh mục tín dụng, danh mục TSBĐ toàn hàng và từng NHCD/ phân khúc Khách hàng
- Xây dựng mẫu báo cáo danh mục tín dụng, danh mục TSBĐ của Ngân hàng chuyên doanh, gồm các yêu cầu cơ bản:

+ Phán ánh tình hình danh mục của Bộ phận Quản lý rủi ro tại các Ngân hàng chuyên doanh
+ Phân tích các xu hướng, đánh giá danh mục tín dụng, danh mục TSBĐ
+ Khuyến nghị các hành động

- Đánh giá, phân tích danh mục tín dụng, danh mục TSBĐ toàn MSB và đưa ra khuyến nghị các vấn đề rủi ro đối với danh mục tín dụng, danh mục TSBĐ

4. Tham gia chuẩn bị các điều kiện hướng tới việc tuân thủ Basel II:
- Tìm hiểu yêu cầu của Basel II và Ngân hàng Nhà nước về quản trị rủi ro tín dụng
- Xây dựng, điều chỉnh các văn bản chính sách QTRRTD, TSBĐ phù hợp định hướng của Basel II

5. Tham gia kèm kẹp, hướng dẫn công việc, đào tạo cho các Chuyên viên, Chuyên viên chính
- Kiểm soát lại công việc, tham gia có ý kiến đánh giá chất lượng công việc của các Chuyên viên, Chuyên viên chính

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Chính sách Quản trị Rủi ro Tín dụng

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Luật

- Trình độ Tiếng Anh: Sử dụng độc lập cấp độ B1 trở lên

- Có kinh nghiệm từ 05 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/ quản lý tín dụng/ quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng hoặc tại các Tổ chức tín dụng. Trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về xây dựng chính sách tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng

- Nắm vững các quy định của Pháp luật trong hoạt động ngân hàng

- Có kiến thức tốt trong quản lý rủi ro & tín dụng

- Am hiểu các thông lệ quốc tế liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng

- Kỹ năng viết tốt, chuẩn xác

- Tư duy logic và rành mạch

- Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề tốt

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

- Có khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức tốt

- Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng Tiếng Anh

- Chỉn chu, tập trung và có trách nhiệm trong công việc

- Chủ động, linh hoạt trong công việc

- Sắp xếp công việc khoa học và quản lý thời gian tốt

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.