Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Cao cấp Quản trị Kiến trúc Công nghệ - KCN - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, IT - Software
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank - MSB) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Cao cấp Quản trị Kiến trúc Công nghệ với mô tả công việc như sau:

1. Triển khai các nội dung công việc thuộc mảng quản trị kiến trúc công nghệ
- Xây dựng và triển khai các quy trình và quy định quản lý kiến trúc;
- Xây dựng kiến trúc công nghệ tổng thể cho khách hàng (xác định, đề xuất, xây dựng tài liệu, trình bày các giải pháp);
- Đánh giá kiến trúc hệ thống công nghệ hiện tại để xác định lộ trình phát triển của kiến trúc hệ thống công nghệ đáp ứng kế hoạch và định hướng kinh doanh của khách hàng;
- Cung cấp các kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ cụ thể (xác định, đề xuất, xây dựng tài liệu, trình bày các giải pháp);
- Giám sát nhằm đảm bảo các kiến trúc giải pháp đã lựa chọn được triển khai, đánh giá tính hiệu quả sau khi triển khai;
- Nghiên cứu, phân tích các xu hướng công nghệ nhằm xác định những ảnh hưởng đến kiến trúc và doanh nghiệp;
- Đánh giá và lựa chọn các tiêu chuẩn trong kiến trúc;
- Thực hiện hỗ trợ các thành viên khác trong khối Công nghệ trong việc thiết kế chi tiết các giải pháp.

2. Nhiệm vụ tài chính
Hoàn thành kế hoạch tài chính được giao

3. Nhiệm vụ quản lý rủi ro
- Tham gia xây dựng quy trình, chính sách nhằm quản lý rủi ro một cách hiệu quả;
- Xác định và kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với kiến trúc của các hệ thống hiện tại;
- Đảm bảo các thành viên trong nhóm tuân thủ các chính sách và quy trình đã được phê duyệt của MSB và những yêu cầu pháp lý có liên quan khác.

4. Nhiệm vụ sáng tạo, cải tiến
Thực hiện xây dựng và triển khai các phương pháp, quy trình cho phép tái sử dụng và tối ưu hóa chi phí, nguồn lực...

5. Nhiệm vụ quản lý chất lượng
- Truyền thông các quy định, quy trình về quản lý chất lượng dịch vụ cho khách hàng;
- Cung cấp các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Job Requirement

1. Trình độ: 

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin Truyền thông hoặc Khoa học Máy tính. Có bằng Thạc sỹ của một trong các ngành trên là lợi thế.

2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng;
- Có kinh nghiệm chuyên sâu về việc cung cấp các giải pháp cho 1 chu trình dự án;
- Có kinh nghiệm trong vai trò chiến lược và kiến trúc công nghệ;
- Có kinh nghiệm tại vị trí quản lý một dự án công nghệ thông tin.

3. Kiến thức:
Có kiến thức chuyên sâu ở 1 trong các lĩnh vực sau: Hệ thống ngân hàng lõi, Hệ thống thanh toán, Hệ thống quản trị QHKH, Hệ thống kho dữ liệu, hệ thống thông tin quản trị, Ngân hàng trực tuyến và Thương mại điện tử, Hệ thống an toàn thông tin.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
-  Kỹ năng giao tiếp tốt;
 - Kỹ năng trao đổi và làm việc kết hợp với khách hàng;
 - Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm;
 - Kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực;
 - Kỹ năng khái quát, phân tích và giải quyết vấn đề;
 - Kỹ năng quản lý dự án.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.