Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ rủi ro - QLRR - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 6 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 30/04/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ rủi ro​ với mô tả công việc như sau:

1. Hoạt động xây dựng chính sách, quy định  trong hoạt động quản lý nợ, xử lý nợ của Ngân hàng Quản lý tín dụng
-  Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách
-  Xây dựng các quy định, quy trình tín dụng liên quan tới hoạt động của Ngân hàng Quản lý tín dụng

2. Xây dựng và giám sát hoạt động báo cáo quản trị danh mục của Ngân hàng Quản lý tín dụng
-  Xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý nợ của Ngân hàng Quản lý tín dụng theo phân công của Giám đốc Quản lý nợ rủi ro
- Thực hiện và cung cấp báo cáo danh mục nợ rủi ro thuộc Ngân hàng Quản lý tín dụng định kì tháng, quý, năm tới Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quản lý tín dụng
- Thực hiện kiểm tra, giám sát kế hoạch xử lý nợ, thu hồi nợ được giao thuộc Ngân hàng Quản lý tín dụng và đưa ra các kế hoạch hành động để quản trị;

3. Đầu mối giám sát tỷ lệ nợ xấu toàn hàng
- Cập nhật tỷ lệ nợ xấu và tiến độ xử lý nợ xấu định kỳ hàng tuần và/hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo
- Cảnh báo nguy cơ vượt ngưỡng về tỷ lệ nợ xấu theo quy định của NHNN đối với toàn hàng và/hoặc theo từng chi nhánh, từ đó đề xuất các đơn vị liên quan phối hợp hành động
- Giám sát về việc thực hiện kế hoạch  tỷ lệ nợ xấu theo từng Ngân hàng chuyên doanh đã đăng ký và được phê duyệt bởi Tổng Giám đốc Maritime Bank

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý nợ
- Khai thác và phân tích số liệu hệ thống để đưa ra giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý nợ đảm bảo mục tiêu quản trị các hoạt động xử lý nợ tại các Ngân hàng chuyên doanh

5. Tham gia công tác tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức các nghiệp vụ thuộc chức năng của Quản lý nợ rủi ro và nội bộ MSB

6. Các công việc khác khi được Giám đốc Quản lý nợ rủi ro hoặc lãnh đạo Ngân hàng phân công

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Kinh tế (ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học Ngoại Thương, Kinh tế QD, Ngân hàng)
- Trình độ Tiếng Anh: Sử dụng độc lập cấp độ B1 trở lên.

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng ở lĩnh vực tín dụng

3. Kiến thức:

- Hiểu biết về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của NHNN và pháp luật trong lĩnh vực quản lý nợ, xử lý nợ

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề rủi ro tín dụng cũng như các nội dung có liên quan;
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn;
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
- Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.