Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Hoạt động Kinh doanh Liên tục - QLRR - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 31/12/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Cao cấp Quản lý Hoạt động Kinh doanh Liên tục​ với mô tả công việc như sau:
Tham gia phân tích ảnh hưởng kinh doanh tới các dịch vụ, sản phẩm khi có thảm họa xảy ra, lên thứ tự ưu tiên và xây dựng các yêu cầu triển khai quản lý hoạt động kinh doanh liên tục
Tham gia xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động kinh doanh liên tục, kế hoạch quản lý khủng hoảng, kế hoạch khôi phục hệ thống khi có thảm họa
- Tham gia xây dựng các phương pháp truyền thông hiệu quả và cách thức phản ứng để quản lý hoạt động kinh doanh liên tục cho tổ chức một cách hiệu quả
Tham gia kiểm thử và diễn tập kế hoạch bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục định kỳ
- Triển khai thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức và đào tạo về quản lý hoạt động kinh doanh liên tục

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên có bằng Thạc sĩ

- Sử dụng Word, Excel, PowerPoint, Think Cell ở mức nâng cao

- Sử dụng tốt Visio dùng trong vẽ và phân tích quy trình

- Trình độ ngoại ngữ B1 trở lên

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức Tín dụng

- Hoặc tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại bộ phận Quản lý Rủi ro tại các Ngân hàng

- Có kiến thức trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và Quản lý rủi ro

- Có tố chất phát triển, chủ động trong kế hoạch công việc được giao

- Khả năng giao tiếp tốt với lãnh đạo các đơn vị

- Tận tâm và có tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành công việc được giao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.