Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu suất - QLTC - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • 15/06/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và hoàn thiện các công cụ Quản lý hiệu suất:

- Phụ trách xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo tài chính, báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích liên quan tới tài chính, đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của các Ngân hàng chuyên doanh.

- Phụ trách tính toán chỉ tiêu tài chính trong KPI Chi nhánh, PGD, phân khúc, loại hình kinh doanh, cá nhân,.......

- Phụ trách việc thực hiện báo cáo các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng chuyên doanh đối với NHNN, các cơ quan Quản lý nhà nước.

- Phụ trách việc thực hiện các chính sách tài chính kinh doanh tuân thủ theo các chính sách của ngân hàng.

2. Xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện kinh doanh của ngân hàng chuyên doanh:

- Phụ trách việc xây dựng chiến lược kinh doanh (mảng tài chính) của các ngân hàng chuyên doanh và đảm bảo phù hợp với chiến lược tài chính tổng thể của ngân hàng.

- Phụ trách việc lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách hàng năm cho Ngân hàng chuyên doanh, cho phân khúc, loại hình, cho chi nhánh, phòng giao dịch,.....

- Phụ trách việc đánh giá, phân tích và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng của ngân hàng chuyên doanh, phân khúc kinh doanh, loại hình kinh doanh, chi nhánh, PGD,.... 

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế/ Tài chính/Ngân hàng/Kế toán

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 4 năm trong lĩnh vực Tài chính/Kiểm toán.

3. Kiến thức: Hiểu rõ kiến thức về Tài chính ngân hàng, Kế toán: có kiến nền tảng, cơ bản các sản phẩm của Ngân hàng.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Khả năng tư duy chiến lược;

- Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc;

- Khả năng Phân tích, Tư duy Logic, chịu được áp lực công việc;

- Khả năng làm việc chi tiết;

5. Các yêu cầu khác:

- Excel thành thạo

- Có tinh thần trách nhiệm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.