Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Phân tích và Quản trị kinh doanh - NHQLTD - MSB - Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • 30/11/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Cao cấp phân tích và Quản trị kinh doanh với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hỗ trợ GĐ PT& QTKD, Chuyên gia/Trưởng nhóm PT & QTKD hoàn thành nhiệm vụ như dưới và/hoặc một/nhiều mảng công việc chuyên trách như dưới (được giao từng thời kì.)
1) Quản trị hoạt động kinh doanh: Xây dựng và hoàn thiện công cụ quản trị hoạt đông kinh doanh.
- Xây dựng/định kỳ thực hiện báo cáo quản trị nội bộ, báo cáo danh mục, phân tích thông tin khách hàng, kết quả hoạt động kinh doanh của NH QLTD/các Phòng/Ban trực thuộc NH QLTD.
- Phân tích/cung cấp số liệu định kì/đột xuất phục vụ mục đích kinh doanh.
- Phối hợp với các bên liên quan trong xây dựng kế hoạch kinh doanh/ thu hồi nợ/ ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc NH QLTD. Theo dõi/cung cấp báo cáo định kì kết quả thực hiện/kế hoạch nhằm hỗ trợ các phòng/ban hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Xây dựng/chuẩn hóa quy trình, chính sách liên quan tới hoạt động xử lý nợ.
  + Phối hợp các bên liên quan xây dựng/rà soát/nâng cấp/chuẩn hóa các quy trình liên quan tới chuyển giao khách hàng nợ xấu, xử lý rủi ro tín dụng…
  + Xây dựng/chuẩn hóa/cải tiến quy trình thu hồi nợ NH QLTD.
- Quản trị và giám sát hệ thống thu hồi nợ của NH QLTD.
- Quản lý bên thứ 3 và giám sát hiệu quả của nhà thầu so với các yêu cầu của ngân hàng.
2) Quản trị hiệu suất: Xây dựng và hoàn thiện các công cụ quản lý hiệu suất công việc NH QLTD.
- Phụ trách xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của NH QLTD.
- Phối hợp/hỗ trợ/triển khai/xây dựng hệ thống KPI và định kì thực hiện đánh giá KPI theo yêu cầu quản trị nội bộ của NH QLTD.
3) Xây dựng, theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh NH QLTD, hỗ trợ các bên liên quan trong các nhiệm vụ cung cấp/tổng hợp thông tin/báo cáo phục vụ mục đích tuân thủ quy trình/ quy định.
- Đầu mối thực hiện/phối hợp/góp ý với các bên liên quan trong các công văn, biên bản.. trả lời các thắc mắc chung liên quan tới NH QLTD (nội bộ MSB/ra bên ngoài).
- Đầu mối tổng hợp/hỗ trợ các bên liên quan trong các nhiệm vụ cung cấp/tổng hợp thông tin/báo cáo chung phục vụ mục đích tuân thủ quy trình/ quy định.
- Góp ý/ đề xuất biện pháp quản lý rủi ro tín dụng/quy trình quản lý rủi ro đối với các sản phẩm tín dụng cho Ngân hàng QLTD.
4) Hỗ trợ hoạt động kinh doanh, thu hồi và xử lý nợ và các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của Đơn vị.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng;
- Tiếng Anh giao tiếp, trình độ B1
- Tin học văn phòng thành thạo

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệp về tài chính ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

3. Kiến thức: Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng; Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Maritime Bank dành cho Khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh; Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

4. Kĩ năng: Khả năng giao tiếp và truyền thông; Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu; Kỹ năng đàm phán 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.