Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu Kinh tế - Ngân hàng Định chế tài chính - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • MBA
 • 4 - 7 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 28/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Điều phối và thực hiện xây dựng các báo cáo phân tích kinh tế định kỳ theo chỉ đạo của Giám đốc Phòng:
 - Theo dõi và phân tích diễn biến của nền kinh tế, các chỉ số kinh tế theo các nhóm ngành, các nhóm sản phẩm
 - Nghiên cứu nguyên nhân của các thay đổi của nền kinh tế vĩ mô và tác động của chúng tới thị trường tài chính nói chung và Maritime Bank nói riêng

2. Thực hiện các phân tích tài chính, đưa ra các dự báo tình hình kinh tế - tài chính, tư vấn đầu tư vào các mảng sản phẩm có tiềm năng.

3. Hỗ trợ Giám đốc Phòng xây dựng các báo cáo đặc biệt phục vụ theo yêu cầu của các lãnh đạo cấp cao.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Maritime Bank và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền khác của Maritime Bank.

Job Requirement

1. Trình độ:
'- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại trở lên.
- Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
- Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet.

2. Kinh nghiệm: 

- Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích kinh tế-tài chính hoặc tương đương.

3. Kiến thức:

- Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính và các lĩnh vực liên quan. 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp: Có kỹ năng chuyên sâu về phân tích và tổng hợp thông tin và đưa ra những đề xuất khả thi cả trong các vấn đề kinh tế vĩ mô và ngành tài chính;
- Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc: Tổ chức công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao, vượt mục tiêu đề ra. Có khả năng giải quyết các phát sinh trong mọi trường hợp, kể cả hỗ trợ đồng nghiệp để đảm bảo tiến độ công việc chung.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.