Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Kế toán thuế và Hậu kiểm - QLTC - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • 15/06/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm soát báo cáo thuế

- Kiểm soát công tác kê khai, lập các báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế;

- Kiểm soát việc thực hiện nộp tờ khai các loại thuế tại các chi nhánh được giao;

- Thực hiện đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế;

- Kiểm soát báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ;

- Kiểm soát thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập;

- Kiểm soát hồ sơ phát hành đơn, hủy hóa đơn;

- Phê duyệt hạch toán nộp tiền thuế; chạy kết chuyển thuế toàn hàng

- Tư vấn chính sách thuế;

- Các công việc khác liên quan đến thuế.

2. Kiểm soát hậu kiểm

- Nhận bàn giao toàn bộ chứng từ của từng cán bộ Kế toán chi tiêu, đảm bảo đầy đủ số lượng chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính hạch toán trong ngày theo phân công;

- Quản lý chứng từ KTCT và quản lý việc mượn, trả chứng từ khi các bên có nhu cầu;

- Kiểm tra lại chứng từ, tính chính xác của các bút toán do Kế toán chi tiêu thực hiện theo phân công;

- Kiểm soát và ký báo cáo Liệt kê giao dịch với cân đối trên hệ thống; báo IT và cấp có thẩm quyền nếu có chênh lệch

- Theo dõi và giám sát tình hình khắc phục lỗi của Đơn vị Kế toán chi tiêu Hà Nội/ Hồ Chí Minh theo phân công;

- Kiểm soát và theo dõi việc lưu chứng từ và chuyển chứng từ về kho lưu trữ, đảm bảo chứng từ được lưu giữ an toàn và đầy đủ trong thời gian chưa bàn giao chứng từ về kho lưu trữ ngắn hạn hoặc dài hạn

- Các công việc khác liên quan đến hậu kiểm.

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm kế toán thuế ngân hàng 

3. Kiến thức:

- Hiểu biết các quy định Pháp luật về Kế toán, Đầu tư xây dựng cơ bản

- Có kiến thức về các chính sách, quy định về thuế và quy trình hậu kiểm chứng từ Kế toán chi tiêu nội bộ

- Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán ngân hàng, Hệ thống lõi Ngân hàng

- Thành thạo Tin học văn phòng

- Giao tiếp tiếng anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành cấp độ C

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý

- Khả năng tư duy logic

- Khả năng phân tích và định lượng

- Khả năng kiên định trong công việc

5. Các yêu cầu khác:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.