Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Giám sát và Hỗ trợ - Ngân hàng Định chế tài chính - MSB - Hà Nội

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 28/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Giám sát và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các phòng ban thuộc NH ĐCTC
- Giám sát và hỗ trợ các giao dịch của các ĐVKD, đảm bảo giao dịch chính xác, kịp thời;
- Theo dõi số liệu kinh doanh trong nội bộ các ĐVKD của NH ĐCTC, giữa ĐVKD của NH ĐCTC với các NHCD, Khối hỗ trợ;
- Theo dõi tham số hệ thống, tham số khách hàng, tham số sản phẩm cho các giao dịch của ĐVKD
- Hỗ trợ kiểm soát, phản hồi về thông tin chất lượng dịch vụ tại ĐVKD NH ĐCTC
- Tham gia xây dựng cơ chế chính sách, quy trình sản phẩm, dịch vụ tại NH ĐCTC.

2. Triển khai công tác giám sát tuân thủ trong NH DCTC
 - Đảm bảo hoạt động của CBNV và ĐVKD là trong giới hạn cho phép và tuân thủ các quy trình, quy định của pháp luật, Maritime Bank và NH DCTC;
 - Đề xuất biện pháp xử lý đối với các hoạt động vi phạm tính tuân thủ và/hoặc có khả năng gây rủi ro, ảnh hưởng đến hoạt động của NH DCTC và Maritime Bank.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị và CBNV
 - Tham gia phối hợp với khối Nhân tài xây dựng nguyên tắc đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị, CBNV trong NH ĐCTC;
 - Tham gia phối hợp với khối QLTC, khối Nhân tài đánh giá kết quả hoạt động của các ĐV, CBNV.

4. Đóng vai trò điều phối viên giữa các đơn vị kinh doanh trong NH ĐCTC và các NHCD, Khối hỗ trợ để giải quyết công việc phát sinh liên quan đến các đơn vị bên ngoài NH ĐCTC như:
- Phân chia lợi nhuận, chi phí
- Xây dựng chính sách
- Theo dõi, lập danh sách các khoản nợ đến hạn trong vòng 07 ngày tiếp theo; Thẩm định và đưa ra phương án xử lý đối với các khoán nợ nhóm 02.
- Thực hiện vai trò điều phối dự án của NH ĐCTC hoặc có sự tham gia của NH DCTC

5. Thực hiện nhiệm vụ thư ký
 - Soạn thảo văn bản do TGD NH DCTC ban hành;
 - Đóng vai trò thư ký, tổng hợp trong các cuộc họp có TGD NH DCTC tham dự;
 - Tham gia thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu của TGD NH DCTC
 - Tham gia kiểm tra nội dung, thể thức văn bản trình TGD NH DCTC

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Maritime Bank và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền khác của Maritime Bank.

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng

3. Kiến thức: có kiến thức về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và lĩnh vực có liên quan. 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
 - Khả năng tổ chức và triển khai công việc:Tổ chức công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao, vượt mục tiêu đề ra. Có khả năng giải quyết các phát sinh trong mọi trường hợp, kể cả hỗ trợ đồng nghiệp để đảm bảo tiến độ công việc chung;
 - Kỹ năng phân tích và tổng hợp: Có kỹ năng chuyên sâu về phân tích và tổng hợp thông tin và đưa ra những đề xuất khả thi cả trong và ngoài mảng công việc trọng tâm;
 - Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trong giao tiếp, tạo sự thoải mái cho đối phương.

5. Các yêu cầu khác:
 - Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet;
 - Tiếng Anh: Sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.