Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Kênh Phi Vật lý - EB - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • 20,000,000 - 30,000,000 VND
 • Banking, Finance / Investment
 • 31/08/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và phát triển các giải pháp KPVL KHDN
- Phối hợp với TT Phân khúc KH và/hoặc các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau:

 •  Khảo sát, nghiên cứu, phân tích nhu cầu giải pháp của khách hàng;
 •  Phân tích thông tin đối thủ cạnh tranh từ đó có kế hoạch hành động nhằm bảo đảm giá trị định vị giải pháp của MSB  trên thị trường;
 • Xây dựng biểu lãi suất cho vay; biểu phí KPVL tối thiểu dành cho khách hàng EB;

- Xây dựng mới/ điều chỉnh giải pháp  (bao gồm và không giới hạn GIÁ: phí và lãi suất như: biểu lãi suất cho vay, hay KÊNH cung cấp giải pháp) cho các phân khúc khách hàng ưu tiên dựa trên cơ sở thông tin đầu vào về  C.V.P - định vị giá trị KH được xác định bởi TT Phân khúc KH theo kế hoạch được phân công bởi GĐ GPTD

2.  Tổ chức triển khai và hỗ trợ vận hành giải pháp KPVL:

 • Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, truyền thông về giải pháp KPVL cho các đơn vị liên quan;
 • Hỗ trợ, giải đáp đơn vị kinh doanh trong quá trình vận hành các giải pháp KPVL;
 • Xây dựng các công cụ và tài liệu bán hàng, quảng bá giải pháp KPVL;

3. Tổ chức Theo dõi và đánh giá hiệu quả giải pháp KPVL:

 • Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả (tài chính - PnL và phi tài chính) các giải pháp KPVL;
 • Quản lý danh mục các giải pháp KPVL phụ trách
 • Thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan của MSB về giải pháp KPVL để đưa ra điều chỉnh phù hợp.

4. Tham gia các dự án ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ giải pháp KPVL

 • Tham gia thực hiện nghiệp vụ theo phân công;
 • Lập kế hoạch hạng mục công việc tham gia (nếu có);

5. Kèm cặp, hướng dẫn, đào tạo chuyên môn cho CV/CVC và công việc  khác theo sự phân công của lãnh đạo

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Trình độ học vấn: Bằng tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành: CNTT, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh. Bằng Thạc sĩ là một lợi thế
 • Trình độ ngoại ngữ: Toeic 600/IELTS 5.5/TOEFL IBT 61
 • Trình độ tin học văn phòng từ khá trở lên (Thành thạo excel và power point)

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng và Thương mại điện tử; Trong đó có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và quản lý các sản phẩm NHGD trên kênh phi vật lý.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Am hiểu sâu quy định của Ngân hàng nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan lĩnh vực tài chính, Ngân hàng, am hiểu sâu luật doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp,  ...
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu chuyên sâu về bán hàng và quản lý sản phẩm, giải pháp; Am hiểu chuyên sâu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực KPVL; am hiểu Ngân hàng điện tử (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, POS,.....) và các kênh thay thế (giao dịch sử dụng chữ ký số, qua các kênh kết nối host to host,...)... Am hiểu chuyên sâu thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Kiến thức chuyên môn:

 •  Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: Am hiểu sâu các chính sách, quy định, quy trình của MSB liên quan đến nghiệp vụ, giải pháp KPVL
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu chuyên sâu về tất cả các sản phẩm, giải pháp nghiệp vụ KPVL doanh nghiệp của MSB.

4. Năng lực: (Kỹ năng/Khả năng)
- Năng lực cốt lõi chung:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
 • Khả năng phân tích quản trị danh mục
 • Khả năng thiết kế giải pháp

5. Các yêu cầu khác:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.