Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Chính sách và Quản lý danh mục - CTCP Tài chính FCCOM

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Executive management, Finance / Investment
 • 15/04/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai xây dựng và quản lý chính sách tín dụng của FCCOM:
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy trình, quy định và hệ thống đánh giá tín dụng/ xếp hạng nội bộ
- Thiết kế và đề xuất thẩm quyền phê duyệt tín dụng, quản lý các công cụ định lượng rủi ro tín dụng
- Phân tích rủi ro tín dụng nhằm điều chỉnh quy trình, chính sách tín dụng của FCCOM cho phù hợp với phân khúc khách hàng mục tiêu và yêu cầu thị trường
- Thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp QLRR tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng của FCCOM

2. Triển khai, kiểm soát công tác quản lý danh mục tín dụng của FCCOM:
- Phân tích và đánh giá, dự báo xu hướng biến động danh mục tín dụng
- Tổng hợp báo cáo danh mục tín dụng, báo cáo phân tích chất lượng tín dụng theo định kỳ hoặc đột xuất; kiểm soát báo cáo phân loại nợ trích lập dự phòng đối với các khoản tín dụng FCCOM
- Cung cấp các báo cáo thường xuyên về hiệu suất tổng thể của danh mục tín dụng, xu hướng rủi ro, vấn đề tồn tại và đề xuất hành động thích hợp
- Đề xuất và xây dựng các chỉ tiêu quản lý danh mục

3. Công tác quản lý và phát triển nhân viên:
- Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo và kèm cặp nhân sự theo sự phân công của lãnh đạo
- Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của Phòng
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng,  Kinh tế, Thương mại, Luật và các ngành khác có liên quan
- Tiếng Anh trình độ B1 trở lên, có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành
- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các lĩnh vực: Quản lý rủi ro tín dụng, kiểm soát tín dụng, thẩm định/phê duyệt tín dụng bán lẻ; có kinh nghiệm quản lý nhóm là một lợi thế.

3. Kiến thức:
- Am hiểu hệ thống
- Am hiểu quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, các quy trình, quy định của Nhà nước và Pháp luật về hoạt động tín dụng
- Am hiểu các sản phẩm tín dụng của công ty tài chính,  NHBL
- Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của đơn vị
- Am hiểu pháp luật về lĩnh vực ngân hàng, lao động, tổ tụng hình sự, dân sự...

4. Năng lực:
- Khả năng phân tích, tư duy logic
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn
- Khả năng hoạch định chiến lược
- Khả năng lãnh đạo
- Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn

5. Các yêu cầu khác:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.