Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Chính sách nhân sự - MTalent - Hà Nội

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Banking, Human Resources, Law / Legal Services
  • 31/08/2017

Job Description

Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent tiền thân là Khối quản lý nhân tài của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). Đến nay, M-Talent đã bước đầu khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực dịch vụ Tư vấn Tuyển dụng trên thị trường lao động. MTalent đang cần tuyển dụng cho vị trí CVCC Chính sách nhân sự với mô tả công việc như sau:

1.Xây dựng chính sách, hệ thống văn bản nhân sự
- Nghiên cứu, phân tích, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị Nhân sự của khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản như chính sách lương, phúc lợi, công tác quản trị nhân sự... để đảm bảo các chính sách được phù hợp với thị trường, đảm bảo lợi ích của công ty và Người lao động trong phạm vi quy định của Pháp Luật

2. Thẩm định các văn bản nhân sự
-  Tổng hợp, phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của các văn bản hiện hành của Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động của Ngân hàng, quy định của PL và thị trường
-  Dự thảo các văn bản về công tác nhân sự theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền hoặc các ý tưởng được phê duyệt triển khai ;
-  Phối hợp với đơn vị để Chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản về công tác quản lý nhân sự.

3. Triển khai thực hiện các văn bản quán lý nhân sự:
- Tổ chức, thông báo và hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung trong công tác quản lý nhân sự dựa trên những văn bản chính sách nhân sự đã được ban hành;
- Tổng hợp, giải đáp ý kiến thắc mắc, kiến nghị và sửa đổi văn bản cho phù hợp

4. Cập nhật thông tin pháp luật
- Thường xuyên cập nhật thông tin của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực nhân sự nói chung và thị trường nói riêng
'- Đề xuất phương hướng điều chỉnh hệ thống văn hản nhân sự hiện tại của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định mới của Pháp luật

5. Chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp:
- Tham gia chia sẻ kinh nghiệm cùng đồng nghiệp để học hỏi nâng cao nghiệp vụ.
- Hỗ trợ chuyên viên, nhân viên của M-Talent mới khi gia nhập tổ chức về các quy định của Công ty

6. Các công việc khác theo phân công của Cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động

2. Kinh nghiệm: Có thời gian làm việc từ 5 năm trở lên trong công tác nhân sự.

3. Kiến thức:Am hiểu các nội dung hoạt động quản trị nhân sự, pháp luật và quy định liên quan trong công tác quản lý nhân sự;

4. Kĩ năng: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và hệ thống văn bản hóa

5. Các yêu cầu khác: kỹ năng thuyết trình hiệu quả,

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.