Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội (Đông Anh) Ha Noi 19/04/2018
2 Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ - SME - MSB - Hà Nội Ha Noi 18/04/2018
3 Trưởng nhóm Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - SME - MSB - Hà Nội Ha Noi 18/04/2018
4 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ - SME - MSB - Quảng Ninh Ha Noi 18/04/2018
5 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội (Long Biên) Ha Noi 18/04/2018
6 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 13/04/2018
7 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Tây Ninh Tay Ninh 13/04/2018
8 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Bà Rịa - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 13/04/2018
9 Giám đốc Quản lý Khách hàng Ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
09/04/2018
10 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Bạc Liêu Bac Lieu 28/03/2018
11 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Hậu Giang Hau Giang 28/03/2018
12 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Hậu Giang Hau Giang 28/03/2018
13 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Ninh Thuận Ninh Thuan 27/03/2018
14 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Ninh Thuận Ninh Thuan 27/03/2018
15 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Diễn Châu (Nghệ An) Nghe An 14/03/2018
16 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/03/2018
17 Trưởng nhóm / CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - SME - MSB - HCM Ho Chi Minh 26/02/2018
18 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Tài trợ Thương mại - FI - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/04/2018
19 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Thanh Hóa - Nghệ An - Vĩnh Phúc Thanh Hoa
Nghe An
Vinh Phuc
12/04/2018
20 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Thanh Hóa - Nghệ An Thanh Hoa
Nghe An
12/04/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.