Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Gia Lai Gia Lai 20/11/2017
2 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Cần Thơ Can Tho 20/11/2017
3 Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
4 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Quảng Ninh, Phú Thọ Quang Ninh
Phu Tho
15/11/2017
5 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An Ha Noi
Hai Phong
Nghe An
09/10/2017
6 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) Ha Noi 15/11/2017
7 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Bến Tre, Trà Vinh Tra Vinh
Ben Tre
14/11/2017
8 Nhân viên quan hệ khách hàng - MSB - An Giang An Giang 09/11/2017
9 Chuyên viên Quản lý tài sản và Phát triển mạng lưới - MSB Ha Noi 07/11/2017
10 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MSB - Hà Nội Ha Noi 06/11/2017
11 Nhân viên cửa hàng kem Fanny - HCM Ho Chi Minh 26/10/2017
12 Cửa hàng trưởng - Kem Fanny - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/10/2017
13 Giám đốc Quản lý Sản phẩm Bảo hiểm Phi nhân thọ - MSB - Hà Nội Ha Noi 25/10/2017
14 Giám đốc Quản lý Bán hàng Bảo hiểm Nhân Thọ - MSB - Hà Nội Ha Noi 25/10/2017
15 Chuyên viên Cao cấp Quản lý khách hàng ưu tiên (SRM) - MSB - Hồ Chí Minh, Bình Dương Ho Chi Minh
Binh Duong
19/10/2017
16 Chuyên viên cao cấp Quản lý Kinh doanh - MSB - Hà Nội Ha Noi 18/10/2017
17 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - Maritime Bank - Long Xuyên An Giang 16/10/2017
18 [Các tỉnh phía Nam] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ - MSB Ho Chi Minh
DakLak
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Phu Yen
...
12/10/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.