Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng - Bất động sản - TNR - Tập đoàn TNG - Yên Bái Yen Bai 16/11/2018
2 Chuyên viên Định giá (Làm công tác điều phối định giá) - QLRR - MSB - HCM Ho Chi Minh 15/11/2018
3 Chuyên viên cao cấp Kiểm soát trước Định giá - QLRR - Maritime Bank - HCM Ho Chi Minh 15/11/2018
4 Chuyên viên Định giá - QLRR - MSB - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 15/11/2018
5 Nhân viên Lễ tân tòa nhà - TNS Holdings - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 08/11/2018
6 Trưởng phòng Phát triển Dự án - TNH - Tập đoàn TNG - Hà Nội Ha Noi 05/11/2018
7 Nhân viên Lễ tân tòa nhà - TNS Holdings - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 29/10/2018
8 Nhân viên / Chuyên viên Chăm sóc khách hàng - TNS Holdings - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 29/10/2018
9 CV/ CVC/ CVCC Kiểm soát trước Định giá - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Bac Ninh
23/10/2018
10 Chuyên viên Phân tích Hiệu quả Đầu tư - TNH - Tập đoàn TNG - Hà Nội Ha Noi 18/10/2018
11 Nhân viên Lễ tân - Ban Quản lý Tòa nhà Goldseason - Tập đoàn TNG Ha Noi 04/10/2018
12 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng (Goldmark City) - Tập đoàn TNG Ha Noi 24/09/2018
13 Nhân viên Lễ tân - Ban Quản lý Tòa nhà Goldmark City - Tập đoàn TNG Ha Noi 24/09/2018
14 Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Bất động sản - TNR - Tập đoàn TNG Ha Noi 12/09/2018
15 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội, Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
03/08/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.