Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình Ha Noi
Ninh Binh
Hai Phong
Quang Ninh
14/12/2017
2 Chuyên viên Chính sách và Quản lý Danh mục Tín dụng - CB - MSB - Hà Nội Ha Noi 22/01/2018
3 Giám đốc Quản lý Phân tích Công cụ& Mô hình Rủi ro - QLRR- MSB - Hà Nội Ha Noi 22/01/2018
4 Chuyên viên chính phân tích Quan Hệ Khách Hàng - RB- MSB - Hà Nội Ha Noi 21/01/2018
5 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khởi nghiệp - SME- MSB - HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng Ho Chi Minh
Dong Nai
Lam Dong
Binh Duong
12/01/2018
6 Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hải Dương ( POS Chợ Sặt) Hai Duong 19/01/2018
7 Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng ISO - TNG Holding - Hà Nội Ha Noi 19/01/2018
8 Kế toán thanh toán - TNG Holding - Hà Nội Ha Noi 19/01/2018
9 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB- MSB - Khánh Hòa, Đà Nẵng Khanh Hoa
Da Nang
19/01/2018
10 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (RM) - CB- MSB - Đà Nẵng, Quảng Nam Quang Nam
Da Nang
19/01/2018
11 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Khánh Hòa Khanh Hoa 11/01/2018
12 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (RM) - RB- MSB - Hồ Chí Minh, Bình Dương Ho Chi Minh
Binh Duong
19/01/2018
13 Giám đốc Quản lý khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Bến Tre Ben Tre 17/01/2018
14 [Các tỉnh phía Bắc] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khởi nghiệp - MSB Ha Noi
Ninh Binh
Hai Phong
Quang Ninh
Thanh Hoa
...
12/01/2018
15 Chuyên viên Chính Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại - TB- MSB - Hà Nội Ha Noi 11/01/2018
16 Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB- HCM Ho Chi Minh 04/01/2018
17 Giao dịch viên - KVH - MSB - Cà Mau Ca Mau 09/01/2018
18 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp Vừa - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 09/01/2018
19 Kiểm soát viên - KVH - MSB - HCM Ho Chi Minh 05/01/2018
20 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/01/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.