Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - MSB - Gia Lai Gia Lai 20/11/2017
2 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MSB - Hà Nội Ha Noi 20/11/2017
3 [Hồ Chí Minh] Chuyên viên quan hệ khách hàng - MSB Ho Chi Minh 17/11/2017
4 [Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa] Chuyên viên quan hệ khách hàng - MSB Ha Noi
Thanh Hoa
Nam Dinh
17/11/2017
5 Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
6 Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm Thanh toán và Quản lý Dòng tiền - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
7 Chuyên viên Chính Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
8 Giao dịch viên - MSB - Nam Định Nam Dinh 15/11/2017
9 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kiểm soát sau Định giá - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/11/2017
10 Chuyên viên /Chuyên viên chính Định giá - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/10/2017
11 Kiểm soát viên - MSB - Bắc Giang Bac Giang 02/11/2017
12 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - MSB - Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh Quang Ninh
Bac Ninh
Thai Nguyen
15/11/2017
13 Chuyên viên tư vấn tín dụng tín chấp/thế chấp - MSB - Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
15/11/2017
14 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - MSB - Bến Tre, Trà Vinh Tra Vinh
Ben Tre
14/11/2017
15 Nhân viên quan hệ khách hàng - MSB - Cần Thơ Can Tho 13/11/2017
16 Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng - MSB - Cần Thơ Can Tho 13/11/2017
17 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - MSB - Kiên Giang Kien Giang 13/11/2017
18 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - MSB - Hà Nội, Hồ Chí Minh Ha Noi
Ho Chi Minh
03/11/2017
19 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - Maritime Bank Ha Noi
Ho Chi Minh
03/11/2017
20 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - Maritime Bank Ha Noi
Ho Chi Minh
03/11/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.