Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Giám đốc Bộ phận Lễ tân - TNH Ha Noi 30/06/2019
2 Cửa hàng trưởng/ Cửa hàng phó (Fanny Hải Phòng) - TNC Hai Phong 15/07/2019
3 [LÀM GẦN NHÀ] Giám đốc Quản lý POS - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi
Ho Chi Minh
Thanh Hoa
Phu Yen
Bac Ninh
...
08/07/2019
4 Cửa hàng trưởng/ Cửa hàng phó (Fanny Hạ Long) - TNC Quang Ninh 30/06/2019
5 Giám đốc Phòng/Ban thuộc Trung tâm giải pháp CNTT - TNTECH Ha Noi 30/06/2019
6 Giám đốc Quản lý Thẩm định và Phê duyệt tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ - QLRR - MSB Ha Noi 30/06/2019
7 Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành - TNTech Ha Noi 30/06/2019
8 Chuyên viên điều phối dự án - KCN - MSB Ha Noi 30/06/2019
9 Giám đốc Quan hệ lao động - MTALENT Ha Noi 26/06/2019
10 Giám đốc Nghiên cứu thị trường - MKTTT - MSB Ha Noi
Ho Chi Minh
20/06/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.