Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Giám đốc Hỗ trợ quản lý nợ bán lẻ - QLRR - MSB Ha Noi 15/07/2019
2 Giám đốc Bộ phận Lễ tân - TNH Ha Noi 30/06/2019
3 Trưởng quỹ - KVH -MSB Phu Yen 14/07/2019
4 Cửa hàng trưởng/ Cửa hàng phó (Fanny Hải Phòng) - TNC Hai Phong 15/07/2019
5 Cửa hàng trưởng/ Cửa hàng phó (Fanny Hạ Long) - TNC Quang Ninh 30/06/2019
6 Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB Ha Noi 30/06/2019
7 Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Ha Noi 31/07/2019
8 CVC/CVCC Quan hệ KHDN vừa và nhỏ - EB - MSB - Bắc Ninh Bac Ninh 30/06/2019
9 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Ha Noi 31/07/2019
10 Chuyên viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) - RB - MSB Ho Chi Minh 30/06/2019
11 Lễ tân tòa nhà - TNS Ha Noi 13/07/2019
12 Chuyên viên Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB Bac Ninh 30/06/2019
13 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Nam Dinh 30/06/2019
14 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB Ha Nam 30/06/2019
15 Nhân viên Lễ tân - TNS Ha Noi 30/06/2019
16 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Ha Noi
Hai Phong
30/06/2019
17 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
18 Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.