Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên Chăm sóc cư dân chung cư - TNS Ha Noi 30/10/2019
2 Cộng tác viên Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Ha Noi
Quang Ninh
31/08/2019
3 Chuyên viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) - RB - MSB Ho Chi Minh 30/08/2019
4 Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Ha Noi 30/09/2019
5 Nhân viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Ha Noi 30/09/2019
6 Nhân viên Bán hàng Fulltime (Vincom Nguyễn Chí Thanh) - TNC Ha Noi 31/08/2019
7 Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB Ha Noi 31/08/2019
8 Chuyên viên Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB Ha Noi
Bac Ninh
21/08/2019
9 Nhân viên Dịch vụ khách hàng (Quận Tây Hồ) - TNC Ha Noi 31/08/2019
10 Nhân viên Kinh doanh Kênh Horeca (Bán buôn) - TNC Ha Noi 31/08/2019
11 Giám đốc phát triển khách hàng giao dịch ngoại tệ và phái sinh - FI - MSB Ho Chi Minh 30/08/2019
12 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB Hai Phong
Quang Ninh
31/08/2019
13 Giám đốc Ban quản lý khu dân cư Hà Nam - TNS Ha Nam 30/09/2019
14 Chuyên viên chính phê duyệt tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB Ho Chi Minh 30/08/2019
15 Chuyên viên Chăm sóc cư dân - TNS Ha Noi 30/09/2019
16 Nhân viên Kinh doanh Kênh MT (Siêu thị) - TNC Ha Noi 31/08/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.