Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Ninh Binh 30/04/2019
2 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Ninh Binh 30/04/2019
3 Nhân viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Ha Noi 30/04/2019
4 Lễ tân tòa nhà - TNS Ha Noi 15/04/2019
5 Nhân viên parttime Shalala - TNC Ha Noi 30/05/2019
6 Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 30/04/2019
7 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB Ha Noi 30/04/2019
8 Chuyên viên Thẩm định kiêm thu hồi nợ hiện trường - CTCP Tài chính FCCOM Ninh Binh
Thanh Hoa
Nghe An
Ha Tinh
30/04/2019
9 Chuyên viên Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB Thua Thien Hue
Bac Ninh
31/03/2019
10 Chuyên viên Sales Admin - TNL Ha Noi 30/05/2019
11 Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án (Mảng khách sạn) - TNH Ha Noi 30/05/2019
12 Chuyên viên cao cấp Thẩm định mảng thương mại dịch vụ - Ban Thẩm định - TNG Ha Noi 30/05/2019
13 Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB Ha Noi 08/04/2019
14 Chuyên viên chính Phòng chống gian lận - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/04/2019
15 Giám đốc bảo hiểm Dự án Phi nhân thọ - BBH - MSB Ha Noi 15/04/2019
16 Chuyên viên cao cấp Phê duyệt tín dụng - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/04/2019
17 Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/04/2019
18 CV/ CVC Thu hồi nợ qua điện thoại - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/04/2019
19 Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Ha Noi 28/04/2019
20 Giám đốc bảo hiểm Dự án Phi nhân thọ - BBH - MSB Ho Chi Minh 15/04/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.