Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOEs - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 23/04/2018
2 Chuyên viên cao cấp Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/04/2018
3 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội (Đông Anh) Ha Noi 19/04/2018
4 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Long An, Tiền Giang Long An
Tien Giang
19/04/2018
5 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp Dong Thap
Can Tho
An Giang
19/04/2018
6 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Kiên Giang, Cà Mau Kien Giang
Ca Mau
19/04/2018
7 Chuyên viên Chính Bán hàng Bảo hiểm - FI - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 19/04/2018
8 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội (Long Biên) Ha Noi 18/04/2018
9 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Bà Rịa - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 13/04/2018
10 Kỹ sư kinh tế xây dựng - TNCons - TNG Holdings - Hà Nội Ha Noi 11/04/2018
11 Giám đốc Trung tâm Tác nghiệp Tài trợ Thương mại - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 11/04/2018
12 Giám đốc Quản lý Vận hành Kho quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 09/04/2018
13 Giám đốc Vùng FDI Miền Nam - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 09/04/2018
14 Chuyên viên Tư vấn tín dụng RM/RMS - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 09/04/2018
15 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 09/04/2018
16 Chuyên viên Chính Kế toán chi tiêu và Thuế - QLTC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 06/04/2018
17 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại (TB Sales) - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/04/2018
18 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/04/2018
19 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Tài trợ Thương mại - FI - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/04/2018
20 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Thanh Hóa - Nghệ An - Vĩnh Phúc Thanh Hoa
Nghe An
Vinh Phuc
12/04/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.