Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
121 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Nam Dinh 30/04/2019
122 Chuyên viên chính Hỗ trợ QHKH Doanh nghiệp nhà nước - SOE - MSB Ho Chi Minh 26/04/2019
123 Chuyên viên/Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB Ho Chi Minh
Da Nang
26/04/2019
124 Nhân viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB - Đak Lak Ho Chi Minh 30/04/2019
125 Chuyên viên Thẩm định thực địa kiêm Thu hồi nợ - FCCOM Binh Thuan
Tay Ninh
Binh Duong
08/05/2019
126 Chuyên viên Thẩm định thực địa kiêm Thu hồi nợ - FCCOM Phu Yen
Da Nang
08/05/2019
127 Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom Ho Chi Minh
Binh Thuan
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
08/05/2019
128 Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom Phu Yen
Khanh Hoa
Da Nang
08/05/2019
129 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Thanh Hoa 30/04/2019
130 Giám Đốc POS - Khu vực Đông Nam Bộ - FCCom Binh Thuan
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
08/05/2019
131 Chuyên viên Hậu kiểm - KVH - MSB Binh Thuan 30/04/2019
132 Giám đốc Quản lý POS - CTCP Tài chính FCCOM Ha Tinh 30/04/2019
133 Giao dịch viên - RB - MSB Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
30/04/2019
134 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Ha Noi
Hai Phong
Hai Duong
30/04/2019
135 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Ha Noi
Hai Phong
30/04/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.