Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
121 Nhân viên ngân quỹ - KVH - MSB - Gia Lai Gia Lai 22/05/2018
122 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Lạng Sơn Lang Son 21/05/2018
123 Nhân viên hành chính - KVH - MSB - Đà Nẵng Da Nang 21/05/2018
124 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Lạng Sơn Lang Son 21/05/2018
125 NV/ CV/ CVC/ CVCC/ Trưởng nhóm Xử lý nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Đà Nẵng Ha Noi 21/05/2018
126 Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm Huy động tiền gửi - RB- MSB - Hà Nội Ha Noi 20/05/2018
127 Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 20/05/2018
128 Chuyên viên chính Phát triển Sản phẩm Đầu tư, Kiều hối, Ngoại hối - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 20/05/2018
129 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Bạc Liêu Bac Lieu 28/03/2018
130 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Hậu Giang Hau Giang 28/03/2018
131 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp FDI - MSB - HCM Ho Chi Minh 28/03/2018
132 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Ninh Thuận Ninh Thuan 27/03/2018
133 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Ninh Thuận Ninh Thuan 27/03/2018
134 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Ninh Thuận Ninh Thuan 27/03/2018
135 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Dak Lak, Khánh Hòa Ho Chi Minh
DakLak
Khanh Hoa
Dong Nai
Binh Duong
27/03/2018
136 Chuyên viên Chính / Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hồ CHí Minh Ho Chi Minh 27/03/2018
137 Chuyên viên cao cấp Quản lý thương hiệu Nhà Tuyển dụng - MKT&TT - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 27/03/2018
138 Chuyên viên chính Định Giá - QLRR - MSB - Bình Dương Binh Duong 15/03/2018
139 Chuyên viên/Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - HCM Ho Chi Minh 05/03/2018
140 Trưởng nhóm / CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - SME - MSB - HCM Ho Chi Minh 26/02/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.