Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
101 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh & Dak Lak Ho Chi Minh
DakLak
12/10/2018
102 Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME/SSE - MSB - Khánh Hòa , HCM , Cần Thơ , Quảng Nam ( Tam Kỳ ) Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Can Tho
Quang Nam
12/10/2018
103 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - MSB - Đồng Tháp & Kiên Giang Dong Thap
Kien Giang
11/10/2018
104 Chuyên viên phát triển mạng lưới - HCM Ho Chi Minh 11/10/2018
105 Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ - RB - MSB - HCM Ho Chi Minh 11/10/2018
106 Chuyên viên Định giá - MSB HCM & Vũng Tàu Ho Chi Minh
Ba Ria - Vung Tau
10/10/2018
107 Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - MSB Bình Phước & Bình Dương Ho Chi Minh 10/10/2018
108 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - MSB - HCM Ho Chi Minh 10/10/2018
109 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 10/10/2018
110 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 10/10/2018
111 Chuyên viên/Nhân viên hành chính - MSB - Lâm Đồng Lam Dong 10/10/2018
112 Giao dịch viên - KVH - MSB - Châu Đốc, An Giang An Giang 09/10/2018
113 Chuyên viên tác nghiệp tài trợ thương mại - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 09/10/2018
114 Chuyên viên Kế toán chi tiêu - MSB - HCM Ho Chi Minh 09/10/2018
115 Cộng tác viên Chăm sóc Khách hàng - KCL - Maritime Bank - Hà Nội Ha Noi 08/10/2018
116 Chuyên viên Chính Kế toán Thuế và Hậu kiểm - QLTC - Maritime Bank - Hà Nội Ha Noi 08/10/2018
117 Nhân viên/ Chuyên viên Hậu kiểm và Kế toán Giao dịch - KVH - Maritime Bank - Hà Nội Ha Noi 08/10/2018
118 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - MSB - Cần Thơ Ho Chi Minh 08/10/2018
119 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bình Thuận Binh Thuan 08/10/2018
120 Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Pháp lý - Maritime Bank - Hà Nội Ha Noi 04/10/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.