Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
81 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
82 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
31/07/2018
83 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
84 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
85 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOEs - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
86 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOEs - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
87 Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng Chiến lược (Xử lý nợ) - NHQLTD - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
88 Giám đốc kiểm toán nội bộ (kiểm toán tín dụng) - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
89 Nhân viên hành chính - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
90 Nhân viên ngân quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
91 Chuyên viên chính Bán sản phẩm Bảo hiểm (phi nhân thọ, khách hàng doanh nghiệp) - FI - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
92 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại (TB Sales) - TB - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
31/07/2018
93 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa (LC) - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
94 Cộng tác viên Hỗ trợ tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Phú Yên Phu Yen 30/07/2018
95 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Khanh Hoa
Gia Lai
...
27/07/2018
96 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM)-RB-MSB- Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa, Dak Lak, Phú Yên DakLak
Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Phu Yen
...
27/07/2018
97 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa, Dak Lak DakLak
Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
27/07/2018
98 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
27/07/2018
99 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
27/07/2018
100 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
27/07/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.