Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
61 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 07/08/2018
62 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Long Xuyên, An Giang An Giang 07/08/2018
63 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Long Xuyên, An Giang An Giang 07/08/2018
64 Giao dịch viên - KVH - MSB - Đồng Nai Dong Nai 07/08/2018
65 Giao dịch viên - KVH - MSB - Long An Long An 07/08/2018
66 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bình Định Binh Dinh 03/08/2018
67 Giám đốc /Giám đốc cao cấp / Trưởng nhóm Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ Ho Chi Minh
DakLak
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
03/08/2018
68 Giám đốc/ Giám đốc Cao cấp/ Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Ho Chi Minh
DakLak
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
03/08/2018
69 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ Ho Chi Minh
DakLak
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
03/08/2018
70 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Ho Chi Minh
DakLak
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
03/08/2018
71 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bạc Liêu Bac Lieu 03/08/2018
72 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - Bình Phước Binh Phuoc 03/08/2018
73 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Lâm Đồng Lam Dong 01/08/2018
74 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
31/07/2018
75 Giám đốc Bán hàng và Phát triển Kinh doanh - FI - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
31/07/2018
76 Trưởng/Phó quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
77 Kiểm toán viên Chính (kiểm toán Dịch vụ khách hàng) - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
78 Chuyên viên cao cấp Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
79 Giám đốc Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
80 Giám đốc Quản lý Vận hành Kho quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.