Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
41 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ - Khối Tư vấn Pháp lý và Tuân thủ - MSB Ho Chi Minh 31/03/2019
42 Giao dịch viên - RB - MSB Ho Chi Minh 01/04/2019
43 Trưởng nhóm kinh doanh - RB -MSB Ho Chi Minh 01/04/2019
44 Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB Ha Noi
Lang Son
Phu Tho
Vinh Phuc
Bac Giang
...
30/03/2019
45 CVC/ CVCC Quản trị dữ liệu - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/03/2019
46 Nhân viên hành chính - KVH - MSB Quang Binh 28/02/2019
47 Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - MSB Ha Noi 10/03/2019
48 Chuyên viên Cao cấp Kênh Phi vật lý (Trung tâm Giải pháp - Ngân hàng Giao dịch) - EB - Maritime Bank - Hà Nội Ha Noi 31/03/2019
49 Chuyên viên Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB Thanh Hoa 15/03/2019
50 CVC/ CVCC Quản trị nghiệp vụ phi tín dụng - KVH - MSB Ha Noi 28/02/2019
51 Chuyên viên Tác nghiệp Định chế Tài chính - KVH - MSB Ha Noi 28/02/2019
52 Chuyên viên Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB Ha Noi 28/02/2019
53 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bắc Linh Đàm Ha Noi 28/02/2019
54 Chuyên viên cao cấp Giám sát và Hỗ trợ - Ngân hàng Định chế tài chính - MSB - Hà Nội Ha Noi 28/02/2019
55 Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu Kinh tế - Ngân hàng Định chế tài chính - MSB - Hà Nội Ha Noi 28/02/2019
56 Chuyên viên chính Quản lý Danh mục - Ngân hàng Định chế tài chính - MSB - Hà Nội Ha Noi 28/02/2019
57 Giám đốc Quan hệ Khách hàng phi Tổ chức tín dụng cấp 2 - Ngân hàng Định chế tài chính - MSB - Hà Nội Ha Noi 28/02/2019
58 Giám đốc Vận hành tiền mặt cấp 2 - Ngân hàng định chế tài chính - MSB - Hà Nội Ha Noi 28/02/2019
59 Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB Ha Noi
Ho Chi Minh
Quang Ninh
Bac Ninh
28/02/2019
60 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Quang Binh
Thua Thien Hue
Khanh Hoa
Gia Lai
Da Nang
25/02/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.