Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
41 Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác và Dịch vụ thanh toán thẻ - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 26/04/2018
42 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Lạng Sơn Lang Son 07/05/2018
43 Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị - MSB – Hà Nội Ha Noi 07/05/2018
44 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Tây Ninh Tay Ninh 03/05/2018
45 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Dak Lak, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum DakLak
Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Phu Yen
...
03/05/2018
46 Giám đốc Quản lý khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Đà Nẵng, Dak Lak, Khánh Hòa DakLak
Khanh Hoa
Da Nang
03/05/2018
47 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Quảng Bình, Huế, Bình Định, Kon Tum Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Kon Tum
03/05/2018
48 Giám đốc Quản lý Khách hàng Xử lý Nợ - QHKHCL - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
49 Giám đốc Vùng FDI Miền Nam - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
50 Chuyên viên Chính Kế toán chi tiêu và Thuế - QLTC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
51 Giám đốc Bán hàng và Phát triển Kinh doanh - FI - Maritime Bank - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
02/05/2018
52 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Kom Tum, Bình Định Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
Gia Lai
...
02/05/2018
53 Giám đốc kiểm toán nội bộ - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
54 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại (TB Sales) - TB - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
24/04/2018
55 Trưởng nhóm Tín dụng Thế Chấp - RB - MSB - Đà Nẵng Da Nang 23/04/2018
56 Chuyên viên cao cấp Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - HCM Ho Chi Minh 23/04/2018
57 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 23/04/2018
58 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOEs - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 23/04/2018
59 Trợ lý Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOEs - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 23/04/2018
60 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 20/04/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.