Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
21 Nhân viên hành chính - KVH - MSB - Lạng sơn Lang Son 08/05/2018
22 Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ Miền Bắc - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 20/05/2018
23 Chuyên viên cao cấp Quản lý Hiệu suất (RB) - QLTC - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/05/2018
24 Chuyên viên Kế toán tổng hợp - QLTC - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/05/2018
25 Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm Thẻ & Khách hàng Ưu tiên - MKTTT - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/05/2018
26 Chuyên viên Cao cấp Marketing Kênh phân phối - MKTTT - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/05/2018
27 Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 11/05/2018
28 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
08/05/2018
29 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Bình Dương Binh Duong 08/05/2018
30 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Đồng Nai Dong Nai 08/05/2018
31 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 08/05/2018
32 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Khánh Hòa Khanh Hoa 08/05/2018
33 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Dak Lak DakLak 08/05/2018
34 Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 08/05/2018
35 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Bình Phước, Bạc Liêu, Hậu Giang, Ninh Thuận, Trà Vinh, Gia Lai Gia Lai
Ninh Thuan
Tra Vinh
Binh Phuoc
Hau Giang
...
08/05/2018
36 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Bạc Liêu, Hậu Giang, Ninh Thuận, Tiền Giang, Long An, Bình Định Binh Dinh
Ninh Thuan
Long An
Tien Giang
Hau Giang
...
08/05/2018
37 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bạc Liêu, Hậu Giang, Ninh Thuận, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Bình Định, Đồng Nai Binh Dinh
Dong Nai
Ninh Thuan
Long An
Tien Giang
...
08/05/2018
38 Nhân viên hành chính - KVH - MSB - Bạc Liêu, Hậu Giang, Ninh Thuận Ninh Thuan
Hau Giang
Bac Lieu
08/05/2018
39 Nhân viên Ngân Quỹ - KVH - MSB - Bạc Liêu, Hậu Giang, Ninh Thuận Ninh Thuan
Hau Giang
Bac Lieu
08/05/2018
40 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 07/05/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.