Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
16 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB các tỉnh miền Trung DakLak
Quang Binh
Thua Thien Hue
Khanh Hoa
Da Nang
31/05/2019
17 Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại (Telesales) - RB - MSB Ho Chi Minh 31/05/2019
18 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng - KVH - MSB HCM Ho Chi Minh 31/05/2019
19 Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - KCN - MSB Ha Noi 15/05/2019
20 CVCC Tư vấn pháp lý KHDN - KCN - MSB Ha Noi 15/05/2019
21 Chuyên viên Hỗ trợ Bán hàng qua điện thoại (TSS) - MSB HCM Ho Chi Minh 31/05/2019
22 Nhân viên Digital Marketing (Tuyển dụng) - MTALENT Ha Noi
Ho Chi Minh
15/05/2019
23 Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ (RML) - RB - MSB các tỉnh khu vực Đông Nam bộ Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Thuan
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
...
31/05/2019
24 Giám đốc Tài sản có rủi ro Basel II - QLRR - MSB Ha Noi 20/05/2019
25 CV/CVC Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB Ha Noi 20/05/2019
26 Chuyên viên Marketing và Phát triển sản phẩm - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 30/06/2019
27 Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược - KCL - MSB Ha Noi 20/05/2019
28 CVC Quản trị chiến lược - KCL - MSB Ha Noi 10/05/2019
29 Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro thanh khoản - QLRR - MSB Ha Noi 30/04/2019
30 Chuyên viên Quản lý tài sản và mạng lưới - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 30/06/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.