Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
161 Chuyên viên Điều phối dự án - KCN - MSB - Hà Nội Ha Noi 04/04/2018
162 Chuyên viên Kế toán thuế và hậu kiểm - QLTC - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
163 Giám đốc Quản lý Phân tích Công cụ & Mô hình Rủi ro - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
164 Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
165 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Giám sát rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
166 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Lạng Sơn - Hưng Yên Lang Son
Hung Yen
03/04/2018
167 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - Lạng Sơn - Hà Nội Ha Noi
Lang Son
03/04/2018
168 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Hà Nội - Lạng Sơn - Bắc Giang - Ninh Bình - Huế Ha Noi
Lang Son
Ninh Binh
Thua Thien Hue
Bac Giang
03/04/2018
169 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hà Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang - Ninh Bình - Nam Định - Lạng Sơn - Thừa Thiên Huế Lang Son
Ninh Binh
Thua Thien Hue
Bac Giang
Bac Ninh
...
03/04/2018
170 Chuyên viên Tác nghiệp Thẻ - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
171 Chuyên viên chính Phát triển Dữ liệu - KCN - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
172 Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng - KCN - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
173 Chuyên viên cao cấp quản trị hệ thống lõi - KCN- MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
174 Giám đốc bán Sản phẩm Tài trợ thương mại (TB Sales) - TB - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
175 Chuyên viên Cao cấp Marketing Sản phẩm (Tín dụng Bán lẻ/Thẻ&Khách hàng ưu tiên/Phi tín dụng) - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
176 Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm Thanh toán và Quản lý Dòng tiền - TB- MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
177 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
178 Giám đốc Dịch vụ Môi giới- FI - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/04/2018
179 Chuyên viên cao cấp Đầu tư - TNR - TNG - Hà Nội Ha Noi 30/03/2018
180 Giám đốc quản lý khách hàng (Thu hồi và xử lý nợ) - QHKHCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 29/03/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.