Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
161 Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý Hiệu suất - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 27/12/2017
162 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
25/12/2017
163 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
25/12/2017
164 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
25/12/2017
165 Nhân viên quan hệ khách hàng - CB- MSB - Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang Dong Thap
Can Tho
An Giang
Hau Giang
24/12/2017
166 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội (Đông Anh) Ha Noi 22/12/2017
167 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hải Dương Hai Duong 22/12/2017
168 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Đầu tư mua sắm - KVH - MSB - Hồ Chí Minh, Hà Nội Ha Noi
Ho Chi Minh
22/12/2017
169 Giám đốc Tín dụng Thế chấp - RB- MSB - HCM Ho Chi Minh 22/12/2017
170 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB- MSB - Đà Nẵng Da Nang 22/12/2017
171 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Hải Dương Hai Duong 21/12/2017
172 Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý Hiệu suất - CB- MSB - Hà Nội Ha Noi 21/12/2017
173 Nhân viên Chăm sóc khách hàng - Call Center - MSB - Hà Nội Ha Noi 21/12/2017
174 Chuyên viên quan hệ khách hàng - CB - MSB - Đà Nẵng , Khánh Hòa (Cam Ranh), Quảng Nam (Núi Thành), Quảng Bình (Quảng Bình, Hoàn Lão), Phú Yên Quang Binh
Phu Yen
Khanh Hoa
Quang Nam
20/12/2017
175 Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại - CB- MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 18/12/2017
176 Chuyên viên bán hàng kênh Bancasurance - ĐCTC - MSB - Hà Nội, Hồ Chí Minh Ha Noi
Ho Chi Minh
18/12/2017
177 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Phú Yên Phu Yen 29/11/2017
178 Giám đốc Thẩm định Thông tin - MSB Ho Chi Minh 22/01/2015
179 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng khởi nghiệp - MSB Ho Chi Minh 27/12/2014
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.