Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
141 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Bà Rịa - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 27/06/2018
142 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Châu Đốc, An Giang An Giang 26/06/2018
143 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Ba Chúc, An Giang An Giang 26/06/2018
144 Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh (SS) - CB - MSB - An Phú, An Giang An Giang 26/06/2018
145 Chuyên viên chính phê duyệt tín dụng - RB - MSB - Cần Thơ Can Tho 20/06/2018
146 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 20/06/2018
147 Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Cà Mau Ca Mau 19/06/2018
148 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Cam Ranh, Khánh Hòa Khanh Hoa 19/06/2018
149 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 14/06/2018
150 Chuyên viên tác nghiệp tài trợ thương mại - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 14/06/2018
151 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Châu Đốc, An Giang An Giang 14/06/2018
152 Chuyên viên Kế toán Hậu kiểm - KVH - MSB - HCM Ho Chi Minh 14/06/2018
153 Chuyên gia cao cấp Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 12/06/2018
154 Giám đốc Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 12/06/2018
155 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
08/05/2018
156 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Dak Lak, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum DakLak
Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Phu Yen
...
03/05/2018
157 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Phú Yên, Bình Định, Kom Tum, Lâm Đồng, Dak Lak DakLak
Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
03/05/2018
158 Giám đốc Quản lý khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Đà Nẵng, Dak Lak, Khánh Hòa DakLak
Khanh Hoa
Da Nang
03/05/2018
159 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Quảng Bình, Huế, Bình Định, Kon Tum Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Kon Tum
03/05/2018
160 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Kom Tum, Bình Định Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
Gia Lai
...
02/05/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.