Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
121 Chuyên viên phân tích tài chính - MSB - Hà Nội Ha Noi 30/08/2017
122 Chuyên viên chính Phát triển Khách hàng và Sản phẩm Khách hàng ưu tiên - MSB - Hà Nội Ha Noi 30/08/2017
123 Cộng tác viên hỗ trợ dự án​​​​ - MSB - Hà Nội Ha Noi 29/08/2017
124 Nhân viên/ Cộng tác viên khai thác khách hàng tiềm năng - MSB - Hà Nội Ha Noi 29/08/2017
125 Cộng tác viên Trung tâm thẻ - MSB - Hà Nội Ha Noi 29/08/2017
126 Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc TT Khách hàng cá nhân - MSB - Bến Lức Long An 29/08/2017
127 Chuyên viên phân tích công cụ mô hình rủi ro - MSB Ha Noi 29/08/2017
128 Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại - MSB - Hà Nội Ha Noi 28/08/2017
129 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng - MSB - Hà Nội Ha Noi 28/08/2017
130 Chuyên viên chính Quan hệ đối tác - MSB - Hà Nội Ha Noi 25/08/2017
131 Giám Đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Lớn - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/08/2017
132 Chuyên viên/Chuyên viên chính phân tích hiệu suất bán hàng - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/08/2017
133 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - MSB - Hồ Chí Minh, Bình Dương Ho Chi Minh
Binh Duong
23/08/2017
134 Chuyên viên Cao cấp Quản lý khách hàng ưu tiên (SRM) - MSB - Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, Gia Lai Gia Lai
Tra Vinh
Ben Tre
Binh Phuoc
22/08/2017
135 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - MSB - Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, Gia Lai Gia Lai
Tra Vinh
Ben Tre
Binh Phuoc
22/08/2017
136 Giao dịch viên - MSB - Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, Gia Lai Gia Lai
Tra Vinh
Ben Tre
Binh Phuoc
22/08/2017
137 Nhân viên ngân quỹ - MSB - Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, Gia Lai Gia Lai
Tra Vinh
Ben Tre
Binh Phuoc
22/08/2017
138 Kiểm soát viên - MSB - Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, Gia Lai Gia Lai
Tra Vinh
Ben Tre
Binh Phuoc
22/08/2017
139 Chuyên viên Cao cấp Quản lý khách hàng ưu tiên (SRM) - MSB - Hưng Yên Hung Yen 21/08/2017
140 Giao dịch viên - MSB Ha Noi 21/08/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.