Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
61 Chuyên viên chính Quản trị Mạng và An ninh thông tin - KCN- MSB - Hà Nội Ha Noi 29/01/2018
62 Chuyên viên cao cấp Quản trị Mạng và An toàn Thông tin - KCN - MSB - Hà Nội Ha Noi 29/01/2018
63 Chuyên viên cao cấp quản trị hệ thống lõi - KCN- MSB - Hà Nội Ha Noi 29/01/2018
64 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
29/01/2018
65 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Trà Vinh, Bến Tre, Bình Phước Tra Vinh
Ben Tre
Binh Phuoc
29/01/2018
66 Nhân viên/ Chuyên viên quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hải Dương Hai Duong 28/01/2018
67 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB- MSB - Hà Nội Ha Noi 28/01/2018
68 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (Senior RM) - LC - MSB - HCM Ho Chi Minh 26/01/2018
69 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/01/2018
70 Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/01/2018
71 Nhân viên ngân quỹ - KVH - MSB - HCM, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước Ho Chi Minh
Tra Vinh
Ben Tre
Binh Phuoc
26/01/2018
72 Nhân viên hành chính - KVH - MSB - Bình Phước Binh Phuoc 26/01/2018
73 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Trà Vinh, Bình Phước, Bến Tre, Gia Lai Gia Lai
Tra Vinh
Ben Tre
Binh Phuoc
26/01/2018
74 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau Ho Chi Minh
Tra Vinh
Ben Tre
Ca Mau
Binh Duong
26/01/2018
75 Chuyên viên chính phân tích hiệu suất bán hàng - RB- MSB - Hà Nội Ha Noi 25/01/2018
76 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 25/01/2018
77 Nhân viên ngân quỹ - KVH- MSB - Hưng Yên Hung Yen 25/01/2018
78 Giám đốc Phòng giao dịch - CB - MSB - Quận 1, Củ Chi, Hóc Môn Ho Chi Minh 25/01/2018
79 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro tín dụng - QLRR- MSB - Hà Nội Ha Noi 25/01/2018
80 Chuyên viên Chính điều tra gian lận - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 25/01/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.