Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
21 Chuyên viên Điều phối dự án - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/11/2017
22 Chuyên viên Cao cấp Quản lý chất lượng - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/11/2017
23 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quy trình - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/11/2017
24 Chuyên viên tác nghiệp thẻ và ngân hàng điện tử - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/10/2017
25 Nhân viên ngân quỹ - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/10/2017
26 Chuyên viên chính Giám sát rủi ro tín dụng - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/10/2017
27 [Các tỉnh phía Bắc] Giao dịch viên - MSB Ha Noi
Thai Nguyen
Hung Yen
Nam Dinh
Ha Nam
20/11/2017
28 [Các tỉnh phía Nam] Giao dịch viên - MSB Ho Chi Minh
DakLak
Dong Nai
Binh Duong
Binh Phuoc
20/11/2017
29 [Các tỉnh miền Tây] Giao dịch viên - MSB Can Tho
Tra Vinh
Ben Tre
An Giang
Kien Giang
...
20/11/2017
30 [Hồ Chí Minh] Chuyên viên quan hệ khách hàng - MSB Ho Chi Minh 17/11/2017
31 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - MSB - Hà Nội, Hồ Chí Minh Ha Noi
Ho Chi Minh
03/11/2017
32 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - Maritime Bank Ha Noi
Ho Chi Minh
03/11/2017
33 Chuyên viên Kiểm soát Tín dụng – MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
34 Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm Thanh toán và Quản lý Dòng tiền - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
35 Chuyên viên Chính Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
36 Chuyên viên thu hồi nợ - MSB - Bình Dương, Tây Ninh Tay Ninh
Binh Duong
15/11/2017
37 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/11/2017
38 Giao dịch viên - MSB - Nam Định Nam Dinh 15/11/2017
39 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kiểm soát sau Định giá - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/11/2017
40 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) Ha Noi 15/11/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.