Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
181 Chuyên viên Cao cấp Phân tích Thông tin quản trị - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/08/2018
182 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/08/2018
183 Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/08/2018
184 Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ - SME - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/08/2018
185 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Ho Chi Minh
DakLak
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
07/08/2018
186 Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Xử lý Nợ - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/08/2018
187 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội, Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
03/08/2018
188 Nhân viên/ Chuyên viên/ Chuyên viên chính Thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 03/08/2018
189 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
190 Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Tố tụng & Mua bán Nợ - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
191 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - MSB - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
01/06/2018
192 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 01/03/2018
193 Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hải Dương ( POS Chợ Sặt) Hai Duong 19/01/2018
194 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (RM) - CB- MSB - Đà Nẵng, Quảng Nam Quang Nam
Da Nang
19/01/2018
195 Giám đốc Thẩm định Thông tin - MSB Ho Chi Minh 22/01/2015
196 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng khởi nghiệp - MSB Ho Chi Minh 27/12/2014
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.