Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phú Yên, Dak Lak DakLak
Thua Thien Hue
Phu Yen
Khanh Hoa
Da Nang
28/12/2017
2 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bình Dương, Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre, Phú Yên Phu Yen
Can Tho
Tra Vinh
Ben Tre
Binh Duong
03/01/2018
3 Nhân viên quan hệ khách hàng - MSB - Đà Nẵng Phu Yen 28/12/2017
4 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Quảng Nam( Núi Thành), Phú Yên Phu Yen
Quang Nam
20/12/2017
5 Chuyên viên quan hệ khách hàng - CB - MSB - Đà Nẵng , Khánh Hòa (Cam Ranh), Quảng Nam (Núi Thành), Quảng Bình (Quảng Bình, Hoàn Lão), Phú Yên Quang Binh
Phu Yen
Khanh Hoa
Quang Nam
20/12/2017
6 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Phú Yên Phu Yen 29/11/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.