Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân viên/ Chuyên viên quan hệ khách hàng - CB - MSB - Đà Nẵng Da Nang 19/01/2018
2 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB- MSB - Khánh Hòa, Đà Nẵng Khanh Hoa
Da Nang
19/01/2018
3 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (RM) - CB- MSB - Đà Nẵng, Quảng Nam Quang Nam
Da Nang
19/01/2018
4 Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Khánh Hòa, Đà Nẵng Khanh Hoa
Da Nang
28/12/2017
5 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phú Yên, Dak Lak DakLak
Thua Thien Hue
Phu Yen
Khanh Hoa
Da Nang
28/12/2017
6 Giám đốc Bán hàng và Phát triển Kinh doanh Thị trường Tài chính - FI - MSB - HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
Da Nang
03/01/2018
7 Giám đốc quản lý khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Dak Lak DakLak
Khanh Hoa
Da Nang
11/01/2018
8 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Đà Nẵng, Khánh Hòa Khanh Hoa
Da Nang
28/12/2017
9 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB- MSB - Đà Nẵng Da Nang 22/12/2017
10 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Đà Nẵng Da Nang 14/12/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.