Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
121 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) - RB - MSB - Móng Cái, Quảng Ninh Quang Ninh 30/04/2019
122 Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 - QLRR - MSB Ho Chi Minh 31/05/2019
123 Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB Ho Chi Minh 31/05/2019
124 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn cấp 2 - EB - MSB Bac Giang 04/05/2019
125 Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 30/04/2019
126 Chuyên viên Tác nghiệp thẻ - RB - MSB Ha Noi Unlimited
127 Chuyên viên Tài khoản dịch vụ - RB - MSB Ha Noi 30/04/2019
128 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - HCM Ho Chi Minh 31/05/2019
129 Phó Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Bến Tre Ben Tre 30/04/2019
130 Giám đốc Thúc đẩy kinh doanh Vùng - RB - MSB - HCM Ho Chi Minh 30/04/2019
131 Nhân viên cửa hàng (Fanny Việt Nam) - TNC Ho Chi Minh 31/05/2019
132 Cộng tác viên Hỗ trợ Tuyển dụng – M-Talent Ho Chi Minh 31/05/2019
133 Chuyên viên cao cấp Quản lý vận hành Văn phòng & TTTM - TNS Ha Noi 30/04/2019
134 Trưởng nhóm kinh doanh - RB -MSB Đà Nẵng Da Nang 30/04/2019
135 Kiểm soát viên -RB -MSB Nha Trang - Khánh Hòa Khanh Hoa 30/04/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.