Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
101 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
102 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
31/07/2018
103 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/07/2018
104 Cộng tác viên Hỗ trợ tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Phú Yên Phu Yen 30/07/2018
105 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
27/07/2018
106 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Đồng Tháp, An Giang, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau Dong Thap
Vinh Long
Long An
An Giang
Ca Mau
...
27/07/2018
107 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Đồng Tháp, An Giang, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau Dong Thap
Vinh Long
Long An
An Giang
Ca Mau
...
27/07/2018
108 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định Ho Chi Minh
Binh Dinh
Khanh Hoa
Can Tho
Da Nang
27/07/2018
109 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Khanh Hoa
Gia Lai
...
27/07/2018
110 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM)-RB-MSB- Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa, Dak Lak, Phú Yên DakLak
Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Phu Yen
...
27/07/2018
111 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa, Dak Lak DakLak
Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
27/07/2018
112 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
27/07/2018
113 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
27/07/2018
114 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
27/07/2018
115 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 25/07/2018
116 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 25/07/2018
117 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 25/07/2018
118 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 25/07/2018
119 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 25/07/2018
120 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 25/07/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.