Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
76 Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án - TNG Ha Noi 30/06/2019
77 Chuyên viên/ Giám đốc QHKHDN vừa và nhỏ - EB - MSB - Hải Phòng Hai Phong 17/05/2019
78 CVC Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QLTD - MSB Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Can Tho
Da Nang
Binh Duong
01/06/2019
79 Giám đốc Phát triển khách hàng giao dịch ngoại tệ và Phái sinh cấp 2 - FI - MSB HCM Ho Chi Minh 01/06/2019
80 Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
81 Trợ lý Giám đốc Quản lý tòa nhà - TNS Ha Noi 30/04/2019
82 CVC/ Giám đốc Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QLTD - MSB DakLak
Khanh Hoa
Da Nang
16/05/2019
83 Nhân viên cửa hàng (Fanny Việt Nam) - TNC Ho Chi Minh 01/06/2019
84 Cửa hàng trưởng, Cửa hàng phó (Fanny Việt Nam) - TNC Ho Chi Minh 01/06/2019
85 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - EB - MSB - HCM, Bình Dương, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
Binh Duong
01/06/2019
86 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB HCM & Khánh Hòa Ho Chi Minh
Khanh Hoa
01/06/2019
87 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - HCM Ho Chi Minh 01/06/2019
88 Trưởng phòng hành chính pháp chế - TNG Ha Noi 30/06/2019
89 CVCC/ Chuyên gia Thẩm định thông tin tín dụng doanh nghiệp - QLRR - MSB Ha Noi 30/04/2019
90 Chuyên viên Cao cấp Quản lý thiết kế - TNG Ha Noi 15/05/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.