Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
61 Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Tín dụng - CB - MSB - Hà Nội Ha Noi 27/02/2018
62 Giám đốc cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
27/02/2018
63 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Lâm Đồng Dong Nai
Lam Dong
Da Nang
Binh Duong
26/02/2018
64 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - CB - MSB - Khu vực miền Trung Quang Binh
Khanh Hoa
Quang Nam
Da Nang
26/02/2018
65 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Đà Nẵng Dong Nai
Lam Dong
Da Nang
Binh Duong
26/02/2018
66 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Nghệ An Nghe An 26/02/2018
67 Trưởng nhóm / CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - SME - MSB - HCM Ho Chi Minh 26/02/2018
68 Trưởng nhóm Hỗ trợ Tín dụng - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
69 Chuyên viên Kế toán Hậu kiểm - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
70 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Vĩnh Phước - Khánh Hòa Khanh Hoa 26/02/2018
71 Chuyên viên chính Quản lý Đất đai - TNG Holdings - Hà Nội Ha Noi 26/02/2018
72 Giám đốc Quản lý quan hệ khách hàng chiến lược - QLKHCL - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
73 Chuyên viên chính Thanh lý tài sản - TNG Holdings - Hà Nội Ha Noi 26/02/2018
74 Chuyên viên Chính sách và Quản lý Danh mục Tín dụng - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 26/02/2018
75 Cộng tác viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
76 Cộng tác viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
77 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ, Bình Dương Ho Chi Minh
Can Tho
Binh Duong
26/02/2018
78 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp Vừa - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
79 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa (LC) - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
80 Chuyên viên Chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.