Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
61 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 07/08/2018
62 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) Cấp 3 - RB - MSB - Cầu Giấy, Hà Nội Ha Noi 14/08/2018
63 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) Cấp 2 - RB - MSB - Cầu Giấy, Hà Nội Ha Noi 14/08/2018
64 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - RB - MSB - Hà Nội (PGD Thăng Long) Ha Noi 14/08/2018
65 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Ninh Bình Ninh Binh 14/08/2018
66 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) - RB - MSB - Nam Định, Đồng Văn Nam Dinh
Ha Nam
14/08/2018
67 Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/08/2018
68 Chuyên viên Hỗ trợ bán hàng qua điện thoại (TSS) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/08/2018
69 Giám đốc chi nhánh - RB - MSB - Rạch Giá, Kiên Giang Kien Giang 13/08/2018
70 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Bến Tre Ben Tre 08/08/2018
71 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Long Xuyên, An Giang An Giang 07/08/2018
72 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Long Xuyên, An Giang An Giang 07/08/2018
73 Giao dịch viên - KVH - MSB - Đồng Nai Dong Nai 07/08/2018
74 Giao dịch viên - KVH - MSB - Long An Long An 07/08/2018
75 Giao dịch viên - KVH - MSB - Tiền Giang Tien Giang 07/08/2018
76 Giám đốc/ Giám đốc Cao cấp/ Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Ho Chi Minh
DakLak
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
03/08/2018
77 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ Ho Chi Minh
DakLak
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
03/08/2018
78 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Ho Chi Minh
DakLak
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
...
03/08/2018
79 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bạc Liêu Bac Lieu 03/08/2018
80 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - Bình Phước Binh Phuoc 03/08/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.