Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
61 Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác và Dịch vụ thanh toán thẻ - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 26/04/2018
62 Chuyên viên Nghiên cứu Kinh tế - FI - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/04/2018
63 Giám đốc Quản lý Khách hàng Xử lý Nợ - QHKHCL - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
64 Giám đốc Vùng FDI Miền Nam - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
65 Chuyên viên Chính Kế toán chi tiêu và Thuế - QLTC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
66 Giám đốc Bán hàng và Phát triển Kinh doanh - FI - Maritime Bank - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
02/05/2018
67 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Kom Tum, Bình Định Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Khanh Hoa
Gia Lai
...
02/05/2018
68 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại (TB Sales) - TB - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
24/04/2018
69 Trưởng nhóm Tín dụng Thế Chấp - RB - MSB - Đà Nẵng Da Nang 23/04/2018
70 Chuyên viên cao cấp Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - HCM Ho Chi Minh 23/04/2018
71 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 23/04/2018
72 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOEs - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 23/04/2018
73 Trợ lý Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOEs - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 23/04/2018
74 Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Long An Long An 20/04/2018
75 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 20/04/2018
76 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp Dong Thap
Can Tho
An Giang
19/04/2018
77 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Long An, Tiền Giang Long An
Tien Giang
19/04/2018
78 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp Dong Thap
Can Tho
An Giang
19/04/2018
79 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Kiên Giang, Cà Mau Kien Giang
Ca Mau
19/04/2018
80 Nhân viên lái xe - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 19/04/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.