Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
41 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/03/2018
42 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
13/03/2018
43 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hà Nội - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh - Hà Nam - Thanh Hóa - Nghệ An Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Thanh Hoa
Nam Dinh
...
13/03/2018
44 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Hà Nội - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Nam Dinh
13/03/2018
45 Cộng tác viên Hỗ trợ Quan hệ khách hàng doanh nghiệp FDI - LC - MSB - HCM Ho Chi Minh 12/03/2018
46 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 12/03/2018
47 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - LC - MSB - Bình Dương Binh Duong 12/03/2018
48 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Bình Dương, Cần Thơ Can Tho
Binh Duong
12/03/2018
49 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - HCM (Củ Chi) Ho Chi Minh 12/03/2018
50 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH- MSB - Trà Vinh Tra Vinh 05/03/2018
51 Nhân viên ngân quỹ - KVH - MSB - Trà Vinh Tra Vinh 05/03/2018
52 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Bình Phước, Gia Lai Gia Lai
Binh Phuoc
05/03/2018
53 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB - Đà Nẵng Da Nang 05/03/2018
54 Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ - KCN - MSB - HCM Ho Chi Minh 05/03/2018
55 Chuyên viên / Chuyên viên cao cấp Quản lý thương hiệu - MKT&TT - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/03/2018
56 Chuyên viên Chính Marketing Kênh Phân Phối - MKT&TT - MSB - HCM Ho Chi Minh 05/03/2018
57 Chuyên viên/Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - HCM Ho Chi Minh 05/03/2018
58 Nhân viên ngân quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/03/2018
59 Giám đốc / Giám đốc Cao cấp Phân tích tín dụng (CA) - SME - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 28/02/2018
60 Chuyên viên Điều phối dự án - KCN - MSB - Hà Nội Ha Noi 27/02/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.