Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
41 Nhân viên hành chính - KVH - MSB - Lạng sơn Lang Son 08/05/2018
42 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Lạng Sơn Lang Son 07/05/2018
43 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
08/05/2018
44 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Bình Dương Binh Duong 08/05/2018
45 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Đồng Nai Dong Nai 08/05/2018
46 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 08/05/2018
47 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Khánh Hòa Khanh Hoa 08/05/2018
48 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Dak Lak DakLak 08/05/2018
49 Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 08/05/2018
50 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Bình Phước, Bạc Liêu, Hậu Giang, Ninh Thuận, Trà Vinh, Gia Lai Gia Lai
Ninh Thuan
Tra Vinh
Binh Phuoc
Hau Giang
...
08/05/2018
51 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Bạc Liêu, Hậu Giang, Ninh Thuận, Tiền Giang, Long An, Bình Định Binh Dinh
Ninh Thuan
Long An
Tien Giang
Hau Giang
...
08/05/2018
52 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bạc Liêu, Hậu Giang, Ninh Thuận, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Bình Định, Đồng Nai Binh Dinh
Dong Nai
Ninh Thuan
Long An
Tien Giang
...
08/05/2018
53 Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị - MSB – Hà Nội Ha Noi 07/05/2018
54 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 07/05/2018
55 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Tây Ninh Tay Ninh 03/05/2018
56 Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ - KCN - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 03/05/2018
57 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Dak Lak, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum DakLak
Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Phu Yen
...
03/05/2018
58 Giám đốc Quản lý khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Đà Nẵng, Dak Lak, Khánh Hòa DakLak
Khanh Hoa
Da Nang
03/05/2018
59 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Quảng Bình, Huế, Bình Định, Kon Tum Quang Binh
Thua Thien Hue
Binh Dinh
Kon Tum
03/05/2018
60 Giám đốc kiểm toán nội bộ - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.