Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
21 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom - TP. Bà Rịa Ba Ria - Vung Tau 11/12/2018
22 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - HCM Ho Chi Minh 11/12/2018
23 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - HCM Ho Chi Minh 11/12/2018
24 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - Hà Nội, Nam Định Ha Noi
Nam Dinh
22/11/2018
25 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hà Nội, Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
10/12/2018
26 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội, Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
10/12/2018
27 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân cấp 1 - Hà Nội Ha Noi 29/11/2018
28 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân cấp 2 - Hà Nội Ha Noi 29/11/2018
29 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng -KVH - MSB Cần Thơ Can Tho 29/11/2018
30 Chuyên viên Thẩm định tín dụng Khách hàng Cá nhân- Hà Nội Ha Noi 28/11/2018
31 Chuyên viên Thẩm định tín dụng Khách hàng cá nhân - Thái Nguyên Thai Nguyen 28/11/2018
32 Chuyên viên Thu hồi nợ thực địa Quang Binh
Khanh Hoa
Quang Nam
22/11/2018
33 Chuyên viên nhập liệu Quang Binh
Khanh Hoa
20/11/2018
34 Chuyên viên/Chuyên viên chính Dịch vụ Công nghệ - HCM Ho Chi Minh 15/11/2018
35 Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ - RB - MSB - HCM Ho Chi Minh 15/11/2018
36 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - RB - Maritime Bank - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
Da Nang
...
14/11/2018
37 Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB - Đà Nẵng & Lâm Đông Lam Dong
Da Nang
05/11/2018
38 Giám đốc Quản lý Bán hàng toàn quốc (sản phẩm Ngân hàng Giao dịch) - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 03/10/2018
39 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khởi nghiệp - SME- MSB - HCM Ho Chi Minh
Binh Duong
02/10/2018
40 Chuyên viên/Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - HCM Ho Chi Minh 05/03/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.